Novosti Najnovije novosti vezane za Savez Slovaka Hrvatske

Kulturna večer Slovaka i prijatelja u Zokovom Gaju

Matica slovenská Zokov Gaj pozývajú vás na "Kultúrny večer Slovákov a priateľov" ktorý sa uskutoční v sobotu 10. októbra v Zokovom Gaju.

Matica Slovačka Zokov Gaj pozivaju vas na cjelovečernju kulturnu manifestaciju po nazivom "Kulturna večer Slovaka i prijatelja."
Manifestacija će se održati u subotu 10.listopada 2020. godine sa početkom u 19:00 sati u Društvenom domu u Zokovom Gaju.
Radujemo se vašem dolasku.

Virtuálny 21. Večer polesňakov

Milí kamaráti, milovníci polesňakov,

Matica slovenská a SKUS „Fraňo Strapač“ z Markovca Našického pozývajú všetkých záujemcov, aby sa zapojili do 21. Večera polesňakov, ktorý sa tento rok uskutoční v sobotu 12. septembra a to VIRTUÁLNE prostredníctvom Facebook stránke SKUS-u „Fraňo Strapač“. Bohužiaľ, pre súčasnú situáciu s COVID-19 nie sme v možnosti zabezpečiť tradičný program (v Drevenici a pod stánkom), ako aj bezpečné podmienky pre účastníkov a návštevníkov. Zostaňme zodpovední!

Pozývame všetky doterajšie tímy, ako aj nové – rodiny, rodičov, kamarátske združenia v Chorvátsku a v zahraničí, aby pripravovali polesňaky vo svojich domoch.

Zapojenie do virtuálneho Večera polesňakov je nepovinné, ale čo väčší počet účinkujúcich by nás veľmi potešil. V ten deň od 18:00 do 20:30 pripravujte polesňaky v úzkom kruhu rodiny, kamarátov alebo susedov. Vychutnávajte si zemiakové placky a na Facebook stránke Skuu Franjo Strapač uverejňujte fotografie:
- 1 fotografia polesňakov na ozdobenom stole s nadpisom /názvom vášho tímu
- 1 fotografia tímu s menami a priezviskami všetkých účinkujúcich
- 1 fotografia ochutnávky a ochutnávačov (rodina, kamaráti, susedia…)
- 1-3 fotografie prípravy polesňakov
- 1 videozáznam do 3 min (nie je povinné)

Bude to nádherná zbierka veselých fotografií a videozáznamov nezvyčajného 21. Večera polesňakov. Tešíme sa na účasť všetkých milovníkov polesňakov v Markovci a širšie, a zvlášť na účastníkov zo zahraničia a tých, ktorí polesňaky budú pripravovať po prvýkrát.

Ďakujeme vopred za účasť a vaše príspevky!

Dragi prijatelji, ljubitelji polesnjaka,

Matica slovačka i SKUU „Franjo Strapač“ Markovac Našički pozivaju sve zainteresirane da se uključe u 21. Večer polesnjaka. Ove će se godine održati u subotu 12. rujna, i to VIRTUALNO putem FB stranice SKUU „Franjo Strapač“. Na veliku žalost, zbog trenutne situacije s COVID-om 19, na uobičajeni način održavanja (u Drevenici i pod šatorom) nismo u mogućnosti osigurati sigurnost sudionika i posjetitelja. Ostanimo odgovorni!
Pozivamo sve dosadašnje ekipe i one nove – obiteljske, roditelje, prijateljske udruge u RH, i izvan da pečemo polesnjake u svojim kućama….
Uključenje u virtualnu Večer polesnjaka je neobavezno, ali bilo bi lijepo da nas se što više odazove. Toga dana u vremenu od 18,00 do 20,30 sati družite se unutar obitelji, u užem rodbinskom, prijateljskom ili susjedskom okruženju i pecite polesnjake. Uživajte u polesnjacima i na „zidu“ FB SKUU Franjo Strapač objavite nekoliko fotografija tih trenutaka: 
- 1 fotografija polesnjaka sa uređenog stola i natpisom tj. nazivom ekipe
- 1 fotografija ekipe s imenima i prezimenima svih sudionika
- 1 fotografija s degustacijom i degustatorima (obitelj, prijatelji, susjedi…)
- 1-3 fotografije pripreme 
- 1 video uradak maximalno do 3 minute (može, ali nije obavezno)

Bit će to lijepa zbirka veselih fotografija i video-zapisa ove neobične 21. Večeri polesnjaka. Želja nam je da se zabavimo svi, ljubitelji polesnjaka u Markovcu, i oni izvan. Posebno se radujemo prvim pokušajima pečenja.

Unaprijed zahvaljujemo na odazivu i zabavi!

Stretnutie so štátnou tajomníčkou

Na pôde veľvyslanectva Slovenskej republiky v Záhrebe sa uskutočnilo stretnutie krajanov so štátnou tajomníčkou Oľgou Nachtmannovou

V rámci programu polročného predsedníctva Chorvátskej republiky v Rade EÚ sa v Záhrebe v dňoch 3. – 4. februára 2020 konalo „Neformálne stretnutie ministrov zodpovedných za konkurencieschopnosť – Výskum“ (Informal Meeting of ministers responsible for Competitiveness – Research). Delegáciu Slovenskej republiky na uvedenom rokovaní viedla štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pani Oľga Nachtmannová.

V utorok 4. februára 2020 štátna tajomníčka navštívila aj Zastupiteľský úrad Slovenskej republiky v Záhrebe. Pri tejto príležitosti zorganizoval veľvyslanec Slovenskej republiky v Chorvátsku J. E. Peter Susko krátke stretnutie zástupcov krajanov s pani štátnou tajomníčkou Nachtmannovou. Bola to príležitosť prediskutovať témy týkajúce sa školstva a vzdelávania príslušníkov slovenskej národnostnej menšiny v Chorvátsku, resp. témy z portfólia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Zástupcov krajanov na pôde slovenského veľvyslanectva v Záhrebe privítala zástupkyňa veľvyslanca Zuzana Chudá a najmä veľvyslanec Peter Susko.

Na úvod stretnutia poradca pre vyučovanie v jazyku a písme slovenskej národnostnej menšiny Andrija Kuric predstavil základné informácie o stave slovenského školstva v Chorvátsku, informoval o modeli vyučovania, spravovania škôl v rámci školského systému, ale aj o počte základných a stredných škôl, tried, žiakov a pedagógov.

O pokroku v oblasti predškolského vzdelávania Slovákov v Chorvátsku, konkrétne o výstavbe materských škôlok v Jelisavci a Punitovciach, štátnu tajomníčku Nachtmannovu informoval predseda Zväzu Slovákov Mirko Vavra.

Stručnú správu na tému starostlivosť o krajanov v Chorvátsku cez program vládnych štipendií SR, ako aj prezentáciu záujmu o možnosť štúdia slovenského jazyka na Univerzite Josipa Jurja Strossmayera v Osijeku predložila zúčastneným riaditeľka Slovenského kultúrneho centra Našice Sandra Kralj Vukšić.

Na stretnutí odzneli aj informácie o potrebách základných a stredných škôl, na ktorých sa slovenský jazyk vyučuje, ale aj pochvala spolupráce s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Úradom pre Slovákoch žijúcich v zahraničí a Veľvyslanectvom Slovenskej republiky v Záhrebe.

Savez Slovaka Hrvatske

Braće Radića 68, Našice, Republika Hrvatska.