MATICA SLOVAČKA LIPOVLJANI

Trg hrvatskih branitelja 3, 44322 Lipovljani
Tel: 044 676-496 & 044 635-603
Web stranica www.ms-lipovljani.hr
Predsjednik: Josip Krajči
Naftaplinska 2, 44322 Lipovljani
mob. +385 98 462 427
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.gmail.com
Dopredsjednik: Zlatko Štrban
Ul. kralja Tomislava 27, 44322 Lipovljani
mob. +38591 897 2598
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Tajnik: Matija Hepner
mob. +38592 341 9263
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Blagajnica: Anđelka Štelma
mob. +38598 747 401
e-mail : Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Učiteljica slovačkog jezika u Osnovnoj školi Josipa Kozarca u Lipovljanima je Dalija Bakran.
Matica slovenská Lipovľany počíta 70 členov a založená bola 15. 06. 1996. roku, za všemožnej pomoci Veľvyslanectva SR v RCH, MS Záhreb a Antuna Marka, Ivana Vincenta - ako i nás ostatných Slovákov, ktorí milujeme Chorvátsko, no hrdí sme na svoje slovenské korene. Prvým predsedom bol Ivan Hudec.
Bolo by nespravodlivé nespomenúť, že v Lipovľanoch od 1923. roku pôsobila Československá beseda - a prvá aktivita bola: zaobstarávanie knižníc slovenskými knihami, ktoré máme až po dnešné časy. V roku 1932. začalo sa s vyučovaním českého a slovenského jazyka, no Slováci iba v 1935. roku dostali slovenského učiteľa - Pavola Hegya, ktorý pracoval do 1937. roku. V čase jeho pôsobenia bolo činné slovenské národné divadlo - a sám Hegy zostal po II. Svetovú vojnu najvýznamnejším a najobetavejším kultúrno-osvetovým dejateľom. V roku 1939. škola s výučbou v češtine a slovenčine, stala sa paralelnou štátnou školou a mali sme i dychovú hudbu.
Takým istým a ešte väčším nadšením, slovenskú školu po učiteľovi Hegyu, viedla Ľudmila Shebajlová (vydaná za Slováka - Kolejaka), až pokým v roku 1941. škole nebolo zákonom zakázané pracovať. Škola znovu začala s prácou od 15. februára 1946. roku, ale teraz iba ako slovenská škola. Školu, ako i veľmi obsiahle kultúrne pôsobenie až po 1951. rok viedla Ľudmila Kolejeková:od 1951. - 1954. rok školu vedie Štefánia Chytilová a po 1957. rok - keď sa práca školy zhasla, ako učitelia pracovali Terezia Žilajiová a Ondrej Jakuš. Od 1957. r. až po 9. október 2006. r. v škole sa slovenský jazyk nevyučoval, no práve v čase zaznamenávania 10. výročia práce MS asi pätnásť žiakov sa prihlásilo pre vyučovanie voliteľného predmetu - Pestovanie slovenského jazyku a kultúry pri Z. Š. "Josip Kozarac" po modely C a učiteľkou je Željka Uzlová z Meďuriču.
Všetky kultúrne podujatia v mene MS úspešne vykonáva KUS Lipa, založená 1924. roku a SZ Lira, založený 1997. r. - a to nielen vo všetkých častiach Chorvátska, ale i na Slovensku, v Taliansku... V KUS Lipa a SZ Líra od ich založenia až po dnešné dni, pôsobia i Slováci. Vedúcou KUS Lipa je Marica Tisajová a pomáha jej viac choreografov. SZ Líra po dnešné dní vedie prof. Franjo Rodić a predseda SZ Líra je Franjo Vlahović. Všetky piesne spievajú štvorhlasne a v ich repertoári sú i národne a duchovné slovenské piesne.
V MS Lipovľany úspešne pôsobí výtvarná sekcia na čele s maliarkou-amatérkou - Ljubicou Kozina, nar. Záborskovej. Riadne, do časopisu "Prameň", prispieva prvý predseda - Ivan Hudec, ktorý vedie i literárnu sekciu.
V príležitosti 123. výročia prisťahovania sa Slovákov do Lipovlian a 10. výročia činnosti MS Zväzu Slovákov v RCH a 10. výročia pôsobenia MS Lipovľany, vydali sme monografiu kouatorov: Ivana Hudeca a Andreja Kurica pod názvom "Slováci v Lipovľanoch". Doteraz nás príjemne prekvapili vážení Slováci, ktorí sa začlenili do MS, vyzdvihujem tu dvoch: Drago Rubala z Národného rádia a Tomislav Horvat, ktorý dnes pracuje na funkcii direktora marketingu "Podravka International s.r.o." Bratislava.
Počas našich 10 rokov navštívili nás dôstojní hostia zo SR a RCH: Matúš Kučera s manželkou, Július Lörintz, Ján Petrík, Svätopluk Zeman, Jozef Markuš, Stanislav Bajaník, Đuro Deželić, Drahomíra Pechočiaková, Jozef Nemčovič, zastupiteľky v Chorvátskom sneme - Zdenka Čuchnilová a Ivanka Roksandićová, naďalej - Dragutin Pasarić a mnohí íní, osobitne matičiari. Potrebné je vyzdvihnúť i tri najlepšie vystúpenia hostí zo Slovenska a Moravska, uskutočnené v Lipovľanoch - a sú to: Komediky Brno, Národný orchester Rádio Bratislavy s maestrom Dudíkom a pánom Dobríkom, v 2006. roku pekný program nám predviedol dychový orchester Maguranka z Kanianky a heligonkárka z Terchovej. Boli sme hostiteľmi i bábkového divadla Bimbonka z Dunajskej Lužnej a Charvatanka z Chorvátskeho Grobu.
Pomoc v našej práci dostávame na záklae dobrých programov od Rady pre národnostné menšiny pri Vláde RCH, Župy Sisacko-moslaveckej, Obce Lipovľany - a v 2006. roku, po prvýkrát sme dostali finančnú podporu zo Slovenska - USZZ pre vydanie monografie.
Vlastný priestor pre svoju prácu nemáme, no naše aktivity sú dobre naplánované, takže vždy na čas rezervujeme priestor v Dome kultúry, ktorý nám obec ešte vždy ustupuje bez akejkoľvek úhrady. Na budúcnosť máme veľké plány, osobitne keď ide o zachovanie starého kultúrneho dedičstva, ktorého si Slováci žiarlivo zachovávajú, v nádeji, že sa čoskoro nainštaluje bohatá etnologická zbierka vo vlastnom pracovnom priestore. Totiž, plánujeme odkúpiť starý slovenský dom s altánkom, v ktorom by sme potom vystavili predmety z bohatého slovenského kultúrneho dedičstva. Najviac ich má náš člen Vinko Krajči. 
V príležitosti 10. výročia práce MS začali sme spolupracovať s MCH z Kutiny a MCH z Novskej - od tejto spolupráce očakávame ešte lepšie výsledky práce MS Llipovľany. Doteraz sme mali 9 úspešných zájazdov na Slovensko pod názvom "Sledom svojich koreňov". So svojou aktivitou chceme pokračovať i v budúcnosti, keďže nám veľkú radosť predstavujú stretnutia s rodákmi na Slovensku, ako i ich príchody k nám.
MS Lipovľany vysokou známkou oceňuje prácu Zväzu Slovákov v RCH so sídlom v Našiciach - osobitne školstvo a expanziu vydavateľskej činnosti v posledných niekoľkých rokoch.
Ivan Hudec