MATICA SLOVAČKA MILJEVCI

MS Miljevci: Kráľa Tomislava 18, Miljevci
33 518 Nová Bukovica
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 
 
Predseda Ďuro Sobol
Kralja Tomislava 109, Miljevci
mob. +385 98 949 7748
 
Zástupca predsedu je Jasna Matota, 
 
tajomníčka je Tanja Šomođi
 
 
V MS pôsobia tri sekcie: tanečno - spevácka skupina najmladších, tanečno - spevácka skupina mladých, tanečno-spevácka skupina starších. Všetky tri sekcie vedie Maja Maleňaková.
Slováci do Miljevcov prišli dávneho 1836. roku. Hoci roku 1931, podľa súpisu obyvateľstva v Miljevciach zapísali 305 Slovákov, počas vlády komunistov - Slovákov takmer nebolo. Časom začali zanikať zvyky a jazyk. Príchodom demokratickej moci, situácia ssa mení. Za pomoci Osiječana Emila Dorčáka (pôvodom z Miljeviec)a vtedajšej predsedníčky MS Osijek, prof. Margity Žagarovej, zakladá sa v Miljevcoch Iniciatívny výbor v zložení: Ďuro Sobol, predseda a členovia: Slavko a Mária mrva, Terézia Sobolová, Ivica Vuković, Katica Vukovićová, Rozika Cigánová, Zdenko Bedeković, Olgica Služková a Dragica Zniková - členovia. 29. decembra 2004. roku
Zakladá sa Matica slovenská v Miljevcoch. Mnohí sa zaslúžili o existenciu a činnosť nášho združenia, avšak keďže všetkých nemôžeme vymenovať, napočítame iba najzaslúžilejších. Najprv je to starká Roza Zniková, ktorá nám nezištne pomáha. Ona je živou encyklopédiou zvykov a piesní miljevských Slovákov.
O rozvoj združenia zaslúžilí sú aj naši odborní spolupracovníci: predseda Zväzu Slovákov - Andrej Kuric, prof., Zdenko Bedeković, právnici - Dijana Javorovićová a Josip Koleno a v činnosti nám taktiež nezištne pomáha pani Vera Radašová. Veľkí entuziasti a záväzne prítomní pri všetkých vystúpeniach a skúškach sú naši speváci: Zlata a Mato Lukáčkovci, Ivan Krupa, Želka Králiková a Ivanka Klešćeková. Predsa musíme uznať, že je najzaslúžilejší tak o založenie, ako aj o pokračovanie činnosti tejto Matice predseda - Ďuro Sobol. On je iniciátorom jej zakladania a v súčasnosti sa dennodenne stará o jej činnosť a pokrok - tak na pláne kultúrneho amaterizmu, ako i na pláne investícií, t.j. úsilia o vybudovanie Chorvátsko-slovenského domu, aby združenie obstálo a pokračovalo v činnosti.
V činnosti združenia sa aktívne zúčastňuje aj tajomníčka Olgica Služková, ktorá neľutuje čas ani námahu na pravidelné ažurovanie dokumentácie. Súčasne o všetkých matičných udalostiach informuje v časopise "Prameň". V tanečno-speváckej skupine mladých vyniká výnimočne talentovaná Maja Maleňaková. Tajomníčka Zväzu Slovákov Branka Baksová sa zaslúžila o samy začiatky a prvé tanečné kroky miljevských Slovákov a potom Maja pokračovala. Začala ako vedúca a choreografka tanečno-speváckej skupiny mladých, potom prebrala aj staršiu skupinu a od mesiaca mája je vedúcou aj najmladších Miljevčanov. Pod jej vedením všetky skupiny pokročili, zvlášť skupina najmladších.
Matica okrem tanca a piesne pestuje aj slovenský jazyk, zvyky a nacionálnu kultúru. So svojimi tromi skupinami, miljevskí Slováci sú záväzne prítomní na väčšine podujatí v organizácii Zväzu Slovákov a ostatných matíc slovenských. Ako predstavitelia slovenskej národnostnej menšiny často vystupujeme na podujatiach pri rôznych príležitostiach v župe, na ktorých prezentujeme piesne a tance miljevského kraja, ako i zvyky svojho národa.
 
Olgica Služková