Utorak, 06 Ožujak 2012 09:32
Ocijeni sadržaj
(0 glasova)

Študovať na Slovensku

Dovoľujeme si Vám postúpiť na vedomie  informáciu o možnostiach národného štipendijného programu. Úzavierka na podanie žiadosti je do konca apríla. Žiadosti o štipendia  sa môžu predkladať on-line na www.stipendia.sk, resp. www.scholarships.sk, ako aj

 www.studyin.sk

 

Počty ponúkaných štipendií na akademický rok 2012/2013 pre krajanov v jednotlivých krajinách sú uvedené v priloženej tabuľke.

Podrobný rozpis študijných odborov je dostupný aj na www.minedu.sk – vysoké školstvo – sústava študijných odborov aj s informáciou o akreditácii v jednotlivých stupňoch vysokoškolského štúdia na Slovensku.

Všetky informácie, ako aj možnosť registrácie, sú od akademického roku 2012/2013 v elektronickej podobe na www.vladnestipendia.sk .

Podmienkou pre získanie štipendia vlády SR na štandardnú dĺžku vysokoškolského štúdia je zvládnutie slovenského jazyka na požadovanej úrovni a prijatie na štúdium vo zvolenom študijnom programe verejnej vysokej školy v SR.

Pre uchádzačov z Maďarska, Rumunska, Srbska a Ukrajiny je poskytovaná možnosť absolvovať intenzívny kurz slovenského jazyka a odborných predmetov so zameraním na zlepšenie komunikačných schopností potrebných na zvládnutie vysokoškolského štúdia v slovenskom jazyku.

Pre vybraných uchádzačov je bezplatný kurz organizovaný v Ústave jazykovej a odbornej prípravy zahraničných študentov Centra ďalšieho vzdelávania UK v Bratislave (UJOP UK v Bratislave), v termíne od 9.07.2012 do 27.07.2012 s uzávierkou prihlášok do 15.05. 2012. Detailné informácie o VI. ročníku kurzu, ako aj prihláška sú dostupné na  http://office.stadyin.sk/calendar/kurz-slovenskeho-jazyka-a-odbornych-predmetov-pre-krajanov-maturantov.html a http://www.cdvuk.sk/blade/index.php?c=1108&program-d3-kurz-slovenskeho-jazyka-a-odbornych-predmetov-pre-krajanov-studentov-a-maturantov-z-madarska-rumunska-srbska-a-ukrajiny

 

Dosiahnutie znalosti slovenského jazyka u uchádzačov mimo Maďarska, Rumunska a Srbska na požadovanej úrovni umožní vláda SR poskytnutím ročného štipendia na jazykovú a podľa potreby aj odbornú prípravu v ÚJOP UK v Bratislave tak, ako uchádzačom z krajín zaradených do zoznamu ODA. Výšky poskytovaných štipendií sú uvedené vo finančných podmienkach.

Súčasne si dovoľujeme upozorniť predstaviteľov krajanských organizácií, ktorí budú zostavovať zoznam odporučených kandidátov, že výberová komisia MŠVVaŠ SR bude žiadosti posudzovať v súlade so základnými podmienkami pre získanie štipendia vlády SR, ktoré sú:

 

1/. dosiahnuté študijné výsledky počas celého stredoškolského štúdia – študijný priemer do 4,00 z 5,00 alebo 8 z 10 (80%).

2/. zvolený študijný program

 

Žiadame, aby krajanské organizácie dôsledne dbali na stanovené kritéria pri výbere kandidátov  a rešpektovali počty náhradníkov. Žiadosti, ktoré nebudú vyhovovať stanoveným kritériám, nebude možné elektronicky zaregistrovať a teda nebudú posudzované výberovou komisiou. Súčasne posielame manuál pre uchádzačov o štipendium vlády SR na podanie „Žiadosti o poskytnutie štipendia vlády SR“, ktoré sú spolu s aktuálnymi informáciami dostupné prvý rok v elektronickej podobe na adrese www.vladnestipendia.sk . Technickú podporu má k dispozícií každý uchádzač a užívateľ portálu na kontaktnej adrese: „Technická podpora Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript   tel.: +421 907 551 404 “.

 

Záujem zahraničných partnerov predložiť návrh kandidáta nad rámec schválenej ponuky je možné akceptovať len v riadnom termíne s kompletne predloženými materiálmi uchádzača (prosíme zdôrazniť túto skutočnosť zahraničnému partnerovi). Posúdenie takéhoto kandidáta je plne v kompetencii výberovej komisie MŠVVaŠ SR a náhradníka nie je možné zaregistrovať po stanovenom termíne. Elektronicky nezaregistrované materiály nie je možné akceptovať v písomnej podobe.

 

Zmeny študijných programov sú povoľované len v rámci zvoleného študijného odboru v zmysle platnej sústavy študijných odborov vysokoškolského vzdelávania v SR (dostupné v elektronickej podobe). Žiadosti si uchádzači predkladajú elektronicky. Elektronicky bude možné prihlášku odoslať od 2.04.2012. Termín nasledujúcej uzávierky je uvádzaný na elektronickom portáli.

 

Štipendista je povinný dodržať termín nástupu na štúdium určený školou, ktorý je spravidla v prvom septembrovom týždni, v odôvodnených prípadoch najneskôr 30.09.2012. Svojvoľné skracovanie doby štúdia v prípravnom ročníku oneskoreným nástupom na štúdium nie je možné akceptovať.

 

Posledný termín elektronickej registrácie kompletných materiálov uchádzača je v stredu 30. mája 2012.

Stiahni dokument!

 

Elektronické nominácie uzatvárajú príslušné krajanské organizácie najneskôr vo štvrtok 31. mája 2012. V prípade teritórií, kde aktívna spolupráca s krajanskými organizáciami zatiaľ neprebieha si dovoľujeme o uzavretie nominácií požiadať príslušný zastupiteľský úrad SR v zahraničí.

 

Originály dokladov si prijatý uchádzač prinesie so sebou a predloží ich po príchode na štúdium v SR, najneskôr pri zápise na štúdium na príslušnej fakulte vysokej školy a Sekcii medzinárodnej spolupráce MŠVVaŠ SR. Upozorňujeme, že bez predloženia originálnych dokladov nie je možné uskutočniť výplatu štipendia.

 

Brožúra Ústavu informácií a prognóz MŠVVaŠ SR „Ako na vysokú školu“ pre akademický rok 2012/2013 nebola v tlačenej podobe vydaná. V elektronickej forme ju nahrádza www.portalvs.sk, kde sú dostupné informácie o možnostiach štúdia na verejných vysokých školách v SR. Zahraničným partnerom odporúčame prístup cez www.studyin.sk, kde sú informácie v anglickom  jazyku.

 

Na záver si dovoľujeme požiadať o poskytnutie zoznamu pracovníkov zodpovedných za oficiálne spracovanie jednotlivých žiadostí uchádzačov na jednotlivých zastupiteľských úradoch SR v zahraničí, ich mená a kontaktné údaje obsahujúce e-mailovú adresu a telefónne číslo, aby im mohli byť sprístupnené elektronické materiály uchádzačov z krajín ich pôsobnosti.

Veríme, že nové elektronické prostredie uľahčí administráciu spojenú s nomináciami jednotlivých uchádzačov a prispeje k lepšej dostupnosti informácií.  

 

 

Napiši komentar

Polja obilježena (*) su obavezna.

Zadnje dodane novosti

Nazad Dalje

MS Jakšić: Pozivnica

M.V 26 Srp 2016 Pregleda:45

MS Markovac Vas poziva na Koncert K…

M.V 25 Svi 2016 Pregleda:176

MS Ilok: Váľanie májového dreva

M.V 25 Svi 2016 Pregleda:183

MS Josipovac: 34. Prehliadka sloven…

M.V 25 Svi 2016 Pregleda:168

MS Radoš: 22. Detska prehliadka Slo…

M.V 11 Tra 2016 Pregleda:258

MS Zagreb: Književna večer

M.V 06 Tra 2016 Pregleda:251

Národný štipendijný program, http:/…

M.V 11 Velj 2016 Pregleda:365

MS Josipovac: LS Kontast Izložba

M.V 08 Velj 2016 Pregleda:367

MS Radoš: Divadelné predstavenie - …

M.V 08 Velj 2016 Pregleda:367

MS Zokov Gaj: 13. Čijanje perja

M.V 25 Sij 2016 Pregleda:461

Najčitanije novosti

Nazad Dalje

Slovensko má 5 397 036 obyvateľov

Slovenskomá 5 397 036 obyvateľov Starneme rýchlejši...

M.V 04 Ožu 2012 Pregleda:7306 Ocjena: 4.27

Podpis Programu spolupráce

Podpis Programu spolupráce medzi Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky a Mi...

M.V 20 Velj 2013 Pregleda:6462

Televízne vysielanie na Internete

Vážení priatelia, členovia SZSZ. dovoľte mi informovať vás o mimoriadnom projek...

A.M 11 Lis 2010 Pregleda:4503 Ocjena: 5.00

Nova adresa USZZ

Vazeni predstavitelia krajanskych medii  dovolujeme si Vam oznamit, ze od ...

A.M 09 Lis 2010 Pregleda:4362 Ocjena: 5.00

Svim udruga i ustanovama nacionalni…

REPUBLIKA HRVATSKA Savjet za nacionalne manjine Klasa: 016-02/11-03/45 Ur...

M.V 08 Lip 2011 Pregleda:4263

Študovať na Slovensku

Študovať na Slovensku Dovoľujeme si Vám postúpiť na vedomie  informáciu ...

M.V 06 Ožu 2012 Pregleda:3752

Nové bydlisko (adresa) Zväzu Slová…

Nové bydlisko (adresa)  Zväzu Slovákov Vážení matičiari, Slová...

M.V 16 Stu 2011 Pregleda:3389

Informácie pre držiteľov osvedčenia…

Informácie pre držiteľov osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí alebo preukazu ...

M.V 01 Kol 2012 Pregleda:3235 Ocjena: 5.00

Jako važno-veľmi dôležité!

  Jako važno-veľmi dôležité! Vážení matičiari, ak sachcete dozvedieť a...

M.V 06 Velj 2012 Pregleda:3042

Správa

Budući da smo primjetili iz predstavki udruga da postoje nejasnoće u vezi korišt...

M.V 09 Lip 2012 Pregleda:2848

Tražilica

« Kolovoz 2016 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31