Josipovac Punitovački

MATICA SLOVAČKA JOSIPOVAC

 

Braće Banas 2

31424 Josipovac Punitovački

tel/fax. +385 31 861 314

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

 

Predsjednica Rozalija Kukučka

mob. +385 91 509 1916

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

 

dopredsjednik Zdenko Komar

mob. +385 91 526 6969

e-mail. Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript hep.hr

 

Tajnica  Anita Smoljo

mob. +385 91 989 4846

e-mail. nikaitoni@gmail.com

 

Članovi izvršnog odbora:

Anica Popović, Dominik Komar, Mihaela Brkić, Branko Kanisek, Mira Smoljo, Adam Konjušak, Rozalija Kukučka, Zdenko Komar, Marijan Batorek

 

Članovi nadzornog odbora:

Štefanija Kanisek, Samanta Kuric, Pavo Labak

 

 

Matica Slovačka Josipovac (u daljnjem tekstu MS Josipovac) djeluje od 23.siječnja1994. godine, a nepune dvije godine ranije , 14. lipnja 1992. godine osnovan je Savez Slovaka u Republici Hrvatskoj.

Osnivači MS Josipovac su: Josip Kvasnovski, Pavo Hulak, Stjepan Kanisek, Martin Mihalina, Đuro Mihalina, Josip Komar, Andrija Kocur, Pavo Gavljak, Stjepan Pastva i Pavao Kvasnovski.

 

Jedan od glavnih projekata MS Josipovac, tada, je bilo adekvatno riješenje prostora, članstvo, povezivanje sa institucijama kao i pokretanje svoga glasila.

Također, MS Josipovac imala je za cilj i promidžbu same udruge, prnalaženje načina kako preuzeti sav nematerijalan, kulturni život u svojoj sredini, kako se nametnuti političkim i mjesnim krugovima te urediti uvjete za vršenje tako važnih i odgovornih uloga.

 

I upravo navedeni ciljevi i programi postavljaju MS Josipovac na poziciju od zajedničkog interesa svih mjesnih udruga. To je nadalje motiv dobre suradnje sa svim udrugama, a posebice sa Osnovnom školom Josip Kozarac Josipovac.

MS Josipovac kroz projekte za zaštitu kulturne i duhovne baštine, zaštitu nacionalnog bića ulaže napore za stvaranje doprinosa u izgradnju modernog školskog zdanja, izgradnje osnovne škole tako da u potkrovlju nalazi svoj prostor za djelovanje.

 

Doprinos MS Josipovac je prepoznatljiv i u uređenju interijera i eksterijera osnovne škole na način tako što inicira i postavlja spomenike kulturne baštine :

  • bista Josipa Jurja Strossmayera
  • skulptura na hrastovom trupcu „Dolazak Slovaka u Josipovac“
  • spomenik Juraju Janošiku , istesan u slavonskom orahu
  • bista svećeniku Andriji Šuljaku

 

 

MS Josipovac pravni subjekat upisan u sudski registar postaje 30.ožujka 1998.g. i svoje djelovanje usmjerava na zaštitu kulturnog identiteta, duhovnog stvaralaštva, razvijanje narodne svijesti, te gradnju mostova prijateljstva i zajedništva naroda i kultura.

Najveći pokazatelj predanosti radu i očuvanju narodne baštine je i to što je u svom dvadestogodišnjem postojanju MS Josipovac imala dvije ključne osobe na čelu udruge - Pavela Kvasnovski (predsjednik MS od 1994.-2002.) i Zdenka Komar (predsjednik MS od 2002.-2014.).

 

Maticu slovačku Josipovac čine slijedeće sekcije:

  • folkorna sekcija- dječja, odrasla, pjevačka ženska i muška
  • tamburaška sekcija
  • likovna sekcija

 

Folklorna sekcija djeluju u sklopu SKUD-a Braća Banas, a djeli se u tri skupine- dječja, odrasla plesna, te pjevačka ženska i muška skupina.

 

Svoj program predstavili su širom lijepe naše te u susjednim državama: Mađarskoj, Srbiji, Bosni i Hercegovini, Sloveniji , a najdraža destinacija im je Republika Slovačka.

Folklorni program obogaćuje se običajama, koji su dio baštine a njeguju se još i u današnje vrijeme.

Velike zasluge u vođenju folkornih sekcija dugujemo i dosadašnjim voditeljima: Anica Popović, Ivica Kocur, Violeta Labak, Rozalija Kukučka, Josip Kukučka, Marina Mijakić, Marijan Batorek, uz nesebičnu pomoć koreografa iz Slovačke Pavola Cienika.

 

Dječja folklorna skupina broji najveći broj članova, više od 60-ak, djece, u dobi od 4 do 14 godina, a voditeljica ove sekcije od samih početaka je gđa. Anica Popović.

 

Odrasla folklorna skupina broji 20-ak aktivnih članova, mladeži od 15 do 30 godina, a njeguje izvorne Josipovačke plesove i plesove iz slovačkih pokrajina, voditelj skupine je Marijan Batorek.

 

Folklornu skupinu na gotovo svakom nastupu prati i tamburaška sekcija, koja sada trenutno broji 6 članova, a voditelj je Dominik Komar.

Voditelji kroz vrijeme bili su: Ivica Kocur, Adam Pavić, Slavko Mihalina, Robert Boldižar i Igor Marković.

 

Pjevačka ženska skupina okuplja 15-ak mladih žena i uglavnom se predstavlja sa pjesmama izvornog karaktera, a dopunjuju ga i narodne pjesme hrvatskog i slovačkog kraja.

Ova mlada skupina žena su nasljednice starije generacije žena koje su nositeljice njegovanja starih običaja i josipovačke kulutre, te kulture naših predaka iz Slovačke, to su Roza Labak, Pavka Pajeska pok., Tonka Kuric, Ana Kukučka, Slavica Kukučka.

Voditeljica je Suzana Kocur.

 

Muška pjevačka skupina je najmlađa skupina u MS Josipovac, a čine ju 14 muškaraca u dobi od 18 do 60 godina, voditelj ove skupine je Mladen Kuric.

 

MS Josipovac od samih početaka obogaćuje umjetnička, slikarska i kiparska sekcija pod nazivom „Kontrast“, koja broji 15-ak aktivnih članova a vodi ju Anica Popović.

Među ovom skupinom mladih ljudi tri su akademski obrazovana slikara-kipara, na što smo posebno ponosni.

Radovi sekcije redovito popunjavaju izložbe slikovnih i kiparskih kolonija u zemlji i svijetu sa kojih redovito pristižu nagrade i priznanja.

Jedn od najznačajnijih projekata ove sekcije za Josipovac je oslikavanje prozora u mjesnoj crkvi.

 

Nepuno desetljeće MS Josipovac pokreće i radio emisiju na slovačkom jeziku „Zvečera je naša pjesen“,a istu uređuje i vodi Josip Kvasnovski.

 

MS Josipovac takđer je aktivna i u izdavaštvu, što kroz razne prioge u mjesečnom časopisu Slovaka u RH „Pramenu“ , a izdala je i slijedeće publikacije: „Josipovac, slovačko selo u Đakovštini“, „40 godina SKUD-a Braća Banas“, razlikovni riječnik Oravsko-kysuckog dijalekta, a u pripremi je i monografija o Josipovcu.

 

MS Josipovac uz pomoć ekipe HRT-a snimila je nekoliko dokumentarnih filmova u kojima je sažet kulturni život i običaji slovaka u Josipovcu.

 

MS Josipovac također je i inicijator i pokretač festivala „Ked' sa ruža rovijala“ na kojem se prikazuju narodne, seoske, slovačke pjesme.

 

Matica slovačka Josipovac svoje djelovanje nadovezuje na bogatu tradiciju i njome se ponosi, na taj način budi i privlači pažnju brojnih prijatelja iz Slovačke i Hrvatske koji brižno njeguju baštinu, što je zalog u očuvanju narodnog kulturnog blaga.