Josipovac Punitovački

MATICA SLOVAČKA JOSIPOVAC PUNITOVAČKI

Braće Banas 2 ,
31 424 Josipovac Punitovački
Tel./ faks :00385- 031 861-314
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

Zdenko Komar, predsjednik
Tel: 00385- 031 861-215 , mob. 00385- 091-526-6969

Dopredsjednica je Marina Mijakić, tajnik je Marijan Batorek , a članovi UO su Josip Štenc, Stjepan Kristek , Spomenka Pajeska, Evica Komar, Anita Kopecki, Josip Kvasnovski, Pastva Antun, Adam Konjušak i Andrej Brandis,

MS u Josipovcu Punitovačkom djejuje od 1993. godine. Godinu dana ranije osnovan je Savez Slovaka u Hrvatskoj (Matica slovačka u Hrvatskoj)
Mjesna zajednica - Josipovac je na inicijativu KUD-a Braće Banas i u dogovoru sa ostalim MZ, gdje žive Slovaci, na svojoj skupštini 22.2. 1992. g. donijela odluku da formiraju samostalnu organizaciju Slovaka u Hrvatskoj. MS iz Josipovca izabrala je svoje delegate u inicijativni odbor: Pavao Kvasnovski, Josip Kvasnovski i Josip Kristek.

1993. g je u Josipovcu osnovan ogranak Matice Slovačke u Republici Hrvatskoj.
Osnivači su: Josip Kvasnovski , Pavo Hulak, Stjepan Kanisek, Martin Mihalina , Đuro Mihalina, Josip Komar, Andrija Kocur, Pavo Gavljak, Stjepan Pastva, Pavao Kvasnovski.
KUD Braća Banas djeluje od 1967. g. i sa svim svojim sekcijama postaje sastavni dio MS-Josipovac. Prostorije za rad MS nalaze se u potkrovlju OŠ Josip Kozarac u Josipovcu.

Osobe koje su proteklih petnaest godina obilježile rad MS:

PAVAO KVASNOVSKI (1946.g) - Josipovac, jedan od osnivača MS u Hrvatskoj i Ogranka MS Josipovac. Prvi je predsjednik MS.
JOSIP KVASNOVSKI (1953.g.) - Josipovac, ključna osoba osnivanja MS u Hrvatskoj i Ogranka MS Josipovac, član IO i dopredsjednik, voditelj slovačkg programa radija Đakovo.
JOSIP KRISTEK (1951.g ) - Josipovac, sudjelovao u osnivanju MSu Hrvatskoj, član IO I NO i tajnik MS u Josipovcu.
IVICA KOCUR (1970. g.) - dugogodišnji član i voditelj tamburaške i folklornih sekcija ,član IO MS Josipovac.
ANICA POPOVIĆ (1950 g.) - Josipovac, članica IO, voditeljica folklornih sekcija, inicijatorica rada i voditeljica likovne sekcije.
ZDENKO KOMAR (1962.g) -Josipovac, predsjednik MS Josipovac 2002.g.Sudjelovao u organiziranju smotre folklora u Josipovcu, likovnih kolonija i nastupa folklornih grupa.
ROZALIJA LABAK ( 1985.g. )- Osijek, članica i voditeljica folklornih grupa, članica IO.

Danas MS nastavlja sa njegovanjem narodnih običaja pjesama i plesova iz Josipovca a isto tako i pjesma i plesove iz Slovačke.Već niz godina osim folklorne sekcije, tamburaške, pjevačke sve uspješnija je i likovna.. Najbrojnija je folklorna sekcija koja okuplja uzrast od šest do sedamdeset godina.

Dječja folklorna grupa okuplja oko pedesetak članova od predškolske dobi do završetka osnovne škole. Voditeljica ove sekcije je Anica Popović . Djecu su vježbali u ovih petnaest godina: Ivica Kocur , Violeta Labak, Rozalija Labak, Katarina Kukučka i Sanja Kanisek U svom programu njeguju stare dječje slovačke igre i pjesme iz Josiopovca, te koreografije iz Slovačke koje je Anica Popović naučila prisustvovanjem šest godina seminarima za folklor u Slovačkoj. Povremenim dolaskom koreografa iz slovačke program je obogaćen novim plesovima. Dječja folklorna grupa je do sada nastupala osim na smotrama folklora Slovaka i na svim velikim smotrama u Hrvatskoj : Đakovačkim vezovima, Vinkovačkim jesenima, Međunarodnoj smotri u Zagrebu , na međunarodnoj smotri u Slovačkoj i na smotri folklora Mađara.Velika čast je što već nekoliko godina jedino djeca iz Josipovca nastupaju u Zagrebu sa folklorom na izložbi dječjih likovnih radova " Suvremenost i tradicija " -u muzeju Mimara, gdje prisustvuju djeca iz svih krajeva Hrvatske sa svojim učiteljima.

Starija folklorna grupa, ima oko dvadeset članova. Plesači kao i koreografi nažalost neprestano se mijenjaju. Mladi, sposobni plesači, s vremenom odlaze za poslom, studirati u druga mjesta, ožene se i prestaju neko vrijeme biti aktivni. Mlade su zadnjih nekoliko godina vježbali: Rozalija Labak, Katarina Kukučka, Marina Mijakić . Anita Kopecki, Sanja Kanisek, Dražen Kukučka. Posljednjih godina su nastupali na smotrama Slovaka, Đakovačkim vezovima, u Slovačkoj i na mnogim smotrama u Slavoniji.

Najstarija grupa najduže se zadržava u Matici i sekcijama. Grupa starijih žena od 1980. g. prisutne su u radu Matice i KUD-a . One imaju veliku zaslugu za očuvanje izvornih pjesama i običaja iz Josipovca. Na najvažnijim smotrama folklora, posebno gdje su u organizaciji stručni ljudi i gdje se njeguje izvorni folklor, one su imale posebnu ulogu, kako u Hrvatskoj tako i u Slovačkoj. Prije nekoliko godina sa djecom su prikazale "Betlemaše" na međunarodnoj smotri folklora u Zagrebu. Tonka Kuric , Roza Labak, Pavka Pajeska, Ana Kukučka, Rozika Kukučka i Slavica Kukučka , najviše su zaslužne što Josipovčani imaju sačuvane pjesme i običaje i što ih prenose na buduće generacije. 2003.g. je na HTV prikazana polusatna emisija, povodom pokladnog običaja koji se u Josipovcu održao do danas.

Savjetnik Vido Bagur pri Institutu za enologiju prepoznao je vrijednost sačuvanih izvornih običaja i pjesama pa je ekipa HTV-e snimila 2002.g. pola sata programa u Josipovcu pod nazivom " Čas medveda". Pripreme i snimanje trajali su desetak dana . Tada tek izabran predsjednik Zdenko Komar sa dugogodišnjim članovima Matice, uložili su mnogo truda da se ovaj posao dobro odradi. Ženska grupa sa izvornim starim plesovima pozvana je u goste na smotru izvornog folklora Hrvatskog primorja " Na Neretvu mjesečina pala " .
Teško je zamijeniti ovu dragocjenu grupu žena koje znaju lijepo pjevati stare slovačke pjesme Svjesni smo da one ne mogu živjeti sto godina ali tješi nas to da su i mlađe žene pokazale spremnost da od njih nauče sve što znaju i da će običaji i pjesme Josipovca još dugo živjeti s nama. Nadamo se da neki novi predsjednici i neka nova rukovodstva neće pokušati sve to obezvrijediti. 2002 g. mladi i stariji su na međunarodnoj smotri u Slovačkoj (Detva) prikazali josipovačke pjesme i običaje - poklade, svatove božićni običaj "Betlemaši" i uskršnje korbačovanje i polijevanje vodom. Pjevačka skupina redovito sudjeluje na Večeri slovačkih pjesama - božićnom koncertu u Osijeku, a pjevala je i na koncertima crkvenih pjesama u Metkoviću, Đakovu i Klakaru.

Svi članovi MS sa predsjednicima i članovima izvršnog odbora i predsjednicima sudjelovali su u Josipovcu na organiziranju smotri folklora Slovaka.

Tamburaška sekcija je najaktivnija bila kada ju je vodio Ivica Kocur . Okupio je mnogo članova iz Josipovca, ali i Jurjevca. Nakon njega kraće vrijeme angažiran je Robert Boldižar iz Osijeka, violinist, pa je vježbao mali tamburaški orkestar za potrebe KUD-a
Nakon njegova odlaska jedno vrijeme je rad ove sekcije doveden u pitanje, jer se nije radilo na vježbanju mladih novih članova. Ove godine je angažiran Slavko Mihalina- Beker koji je petnaestak godina svirao u KUD-u harmoniku, a apsolvent je glazbene akademije. On uči mlade članove svirati a pomaže i već postojećim sviračima.

Likovna sekcija okuplja oko desetak članova od kojih su neki i članovi udruge amatera umjetnika Đakovštine i s kojom usko surađuje. Likovna grupa "Kontrast" radi više od deset godina. Postoji dobar razlog za postojanje ove sekcije. Gotovo dvadeset godina učenici osnovnih škola s kojima radi učiteljica Anica Popović postižu nadprosječne rezultate u likovnoj kulturi s obzirom na tako male sredine. Stoga nastavlja raditi i sa onima koji završe osnovnu školu, koji su zainteresirani i talentirani, sa ciljem da im se omogući da i dalje razvijaju svoj talent i ljubav prema stvaralaštvu i da trajno ostave svojoj sredini ono što su stvorili. Već je dvoje odličnih studenata likovne akademije izniklo iz ove grupe a na pomolu još izuzetni talenti. Svi ti članovi imaju priznanja i nagrade ne samo iz Hrvatske nego sa svjetskih izložbi . Nedavno su stigle diplome sa međunarodnog grafičkog bienala u Poljskoj za mlade do dvadeset godina, pa osim učenika O.Š. priznanja su dobili i mladi članovi "Kontrasrta" : Matija Labak, braća Josip i Denis Brandis. Ova grupa svake godine održava izložbe u Josipovcu, u Đakovu ,Osijeku, a sudjelovali su i na izložbama u organizaciji Saveza Slovaka u Hrvatskoj. Svake godine Matica Slovačka iz Josipovca organizira likovnu koloniji sa slikarima i kiparima iz Slavonije. Nekoliko godina ove umjetnike u Josipovcu okuplja Josip Šten . Djela koja nastaju svake godine ostat će trajno budućim generacijama Josipovca.

2005.g. Josip Kvasnovski napisao je "Slovnik kisucko-oravskeho nariečia" u suradnji s MS, a knjigu "Slovenska osada Josipovec - Andrija Kuric . Uskoro će biti štampana monografija o Josipovacu koju je pisalo više autora.
Matica Slovačka surađuje sa drugim maticama, Slovacima iz Slovačke, kulturno umjetničkim društvom "Drevar" , koreografima, plesačima i sviračima toga društva koji su niz godina učili pjesme i plesove članove našeg KUD-a.

Anica Popović