Rijeka

MATICA SLOVAČKA RIJEKA

Korzo 35 51000 Rijeka
Tel.fax 051-336-756, 091-721-5604
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

Miroslava Gržinić, predsjednica
A.Barca 6a,51000 Rijeka,

00385-051-642-327

Margita Rekić- Grolmusova - dopredsjednica, Laura Mandekić - tajnica , Margita Rekić-Grolmusova - blagajnica.

 

Folklorna skupina, Slovenka, (od 2000. g.) voditeljice: Gržinić, Rekić-Grolmusova
Pjevačka skupina, Slovenka, (1995.- 2000. g) voditeljica Uremović Marta, a od 2000.g.
voditeljica je Melita Bahnik.
Dječja skupina, Zvonček, (1996.- 2004. g.) Margita Rekić Grolmusova i Miroslava Gržinić.
Šahisti: Lukaček Franjo, Kubaša Josip, Pavlović Slavko, Trbović Milan

Matica slovačka Rijeka osnovana je 03.12.1994. godine na prijedlog Eve Dobrotove i Andreja Hriješika. Prva predsjednica bila je Marta Uremović, sve do 1999.g.
Matica broji 65 članova.

Od 1999. godine predsjednica je Miroslava Gržinić, a od 2003.g. ima drugi mandat.
MS Rijeka osim njegovanja slovačke kulture, jezika, narodnih običaja, brine i za organizaciju stručnih skupova, izložbi, promociju knjiga, obilježavanje obljetnica slovačkih književnika i slovačkih državnih praznika. Uključuje se i inicira kulturnu suradnju između Republike Slovačke i Hrvatske, surađuje sa folklornim skupinama iz Slovačke. Istovremeno se zauzima za odlazak i nastup hrvatskih skupina u Slovačkoj.

MS Rijeka iako je brojčano najmanja i najudaljenija od sjedišta Saveza Slovaka u Našicama ponosna je na svoj rad u promidžbu Slovačke i slovačke kulture u RH. Imala je čast organizirati i biti domaćin velikih manifestacija Saveza Slovaka, kao što je 7.dječja smotra slovačkog folklora u RH (2001. g.), 21.smotra slovačkog folklora u RH (2003. g.), festivala slovačkih pjesma, Ked sa ruža rozvijala, (2005. g.)

Već tradicionalno u Rijeci prigodom obilježavanja slovačkog državnog praznika, Dana ustava, organiziramo Dane slovačke kulture (6 godina za redom), na kojima osim pjesme i plesa predstavljamo i tradicionalne slovačke suvenire i slovačku kuhinju. U MS aktivno djeljuje pjevačka i folklorna skupina, Slovenka, koje predstavljaju MS na smotrama Saveza Slovaka u RH, etnosmotrama Grada Rijeke, ali zadnje tri godine i na festivalima u Slovačkoj
( Marikova, Oravice, Rajecke Teplice, Dunajska Lužna, Považska Bystrica ).

 Zajedno sa MS Markovac predstavljala je Slovake RH na etno-gastro manifestaciji "Dolnozemskych Slovaka " u Bratislavi 2006. g. Organizator je postavljanja spomen ploče slovačkon novinaru i prozaiku Svetozaru Hurbanu Vajanskom u Volosku, koji je 1905 godine sudjelovao na Kongresu slavenskih novinara.

Održava promocije knjiga uz nazočnost autora Kamile Strelkove -Kankove- " Letenka do sveta " (2005.g.) ; Stanislava Stolarika, "Trojica Košickih mučenika " (2002. g.); " Hrvati u srednjoj Europi " Kvetoslave Kučerove (2001. g.) ali i domaćih autora- Andreja Hriešika -" Spomienka na rodisko".

Organizira koncerte umjetnika iz Slovačke, Ivan Ožvat - solista SND iz Bratislave, ali i mladih studenata muzičke akademije iz Bratislave, Veronike Dobrikove, Lenke Hartlove i Vladimira Dobrika i pjevačke skupine iz Orave, Božićni koncert. Postavljala je izložbe umjetnika iz Slovačke-Slovenska krajina, Slovaci u Hrvatskoj, Slovačka od 16-19 stoljeća i dr. Surađuje sa FS iz Slovačke, Bystričan, Senior-Oravan, Košovan , Orava, ali ugostila je i mnogo drugih skupina. Isto tako pomaže u odlazku hrvatskih skupina u Slovačku. Već tri puta održavali su se tečajevi slovačkog jezika za odrasle, a sada i za djecu. Sudjeljuje na tribinama i seminarima za manjine, koje organizira Grad Rijeka ili Savjet za nacionalne manjine RH ( Lošinj, Zadar, Peroj, Daruvar, Rijeka) . Surađujemo sa Maticom Slovačkom iz Bratislave, Maticom Hrvatskom iz Rijeke i Viškova, USZZ iz Slovačke, koji je prepoznao naš rad i inicijativu predstavljanja Slovačke kulture i upoznavanja dva naroda.

U našim redovima aktivno rade i sudjeljuju u raznim manifestacijama članovi koji nisu Slovaci, i u rad se uključuju cijele obitelji i bračni drugovi. Istakla bih samo neke od njih: Pavlović, Trbović, Grabar, Dobrota, Bahnik , ali i pojedinci : Mladenić, Tomašić, Grubelić, Provči, Mataija, Bićanić, Šikić.

Jedna od obitelji sa najduljim stažom u razvoju naše Matice je obitelj Gržinić. Od samog osnutka svi članovi aktivno sudjeljuju u njenom razvoju.

Miroslava, rođ. 04.07.1955. g., u Považskoj Bystrici - Slovačka, potakla i pomagala u pripremanju djece u recitatorskoj i folklornoj grupi , sudjelovala u svim aktivnostima MS, uvela tečaj slov.jezika za odrasle i djecu, Dani slovačke kulture, osnovala folklornu skupinu i proširila ativnosti u Matici (predhodne navedene ) po kojima smo prepoznatljivi , ali i autorica kuharice " Recepti naših baka" , koja je upravo u pripremi tiskanja.
Antonio, rođ.22.09.1944.g. u Pazinu, podržava rad matice i aktivno sudjeljuje u svim segmentima rada od održavanja , plesanja , pripremi i organizacije programa od
osnivanja.
Mario, rođ.08.06.1983 g. u Rijeci , predstavnik Slovačke nacion.manjine u PGŽ, student politologije u Slovačkoj, član Matice i od početka u literarnoj skupini, sudjelovao je u pripemanju i vodenju manifestacija , sudionik je bio raznih seminara.

Velike zasluge pripadaju i Margiti Rekić- Grolmusovoj, dopredsjednici MS. Rođena je 06.08.1946 g. u Košu u Slovačkoj. Od osnutka je voditeljica dječje folklorne skupine, članica pjevačke skupine i voditeljica odrasle folklorne skupine. Aktivno sudjeluje u svim manifestacijama, jedna od autorica (uz Vlastu Mataija- Okkelovu) zbirke pjesama "Priateľstvo" izdane u prosincu 2006. g.

Mario Gržinić