Soljani

MATICA SLOVAČKA SOLJANI
Matije Gupca 98,
32 255 SOLJANI

Andrija Čuha , predsjednik
Tel: 00385- 032-865-991

dopredsjednik: Pavle Ožvat

tajnica: Miluška Besek

Matica slovačka Soljani je osnovana 1993. god . Prvi predsjednik i osnivač je bio Andrija Pekar. Pjevačka sekcija je poče1a sa radom 1994.god. Povećanjem broja č1anova Matice povećao se broj i mladih članova pjevačke skupine, tako da j e 1996. god. osnovana i folklorna skupina.

Na spomen i čast osnivača Matice - KUD je 2003. g. promijenio naziv iz KUD Matice slovačke u KUD "Andrija Pekar". Promjenu imena KUD je obilježio i postavljanjem spomen ploče preminulom osnivaču.

Matica aktivno radi kako na pripremama za gradnju vlastitog prostora za održavanje proba tako i na očuvanju i predstavljanju slovačke kulture u mjestima gdje se do sada nije ni znalo da postoje Slovaci, kao što je Srebrenik u BIH. Sudjeluje se na svim smotrama slovačkog folklora u Hrvatskoj, kao i na svim Županijskim manifestacij ama. Održavamo dugogodišnje prijateljstvo sa
mjestom Krnča u Slovačkoj, koje je započelo daleke 1989.god. Za svoje uspijehe i mnogobrojne nastupe moramo biti zahvalni sviračima iz Iloka čija nam ja pomoć dragocijena . Aktivno surađujemo sa učiteljem slovačkog jezika u OŠ.
Sadašnji predsjednik MS je Andrija Čuha, dopredsjednik je Dragan Marković, tajnica je Miluška Besek, blagajnica je Dušanka Marković. Voditeijica skupine je Erža Francisti.
Odbor sačinjavaju uz gore navedene i slijedeći članovi: Pravda Zuzana, Ožvat Palko, Josip Fabrić, Ožvat Palko ml. i Francisti Janko. Nadzorni odbor čine Ruženka Ožvat i Marija Ožvat.

Dušanka Marković