MATICA SLOVAČKA RIJEKA

Hosti 80b, 51000 Rijeka
tel/fax.  +385 51 502 293
e-mail:  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
            Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 

Predsjednica: Miroslava Gržinić
Antuna Barca 6a, 51 000 Rijeka,
mob. +385 91 721 5604
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Dopredsjednica: Margita Rekić Grolmusová
Braće Branchetta 33, 51 000 Rijeka
mob. +385 91 557 4569

Tajnik: Darko Popović, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Blagajnica: Margita Rekić Grolmusova

 

Matica slovačka Rijeka osnovana je 03.12.1994. godine na prijedlog Eve Dobrotove i Andreja Hriješika. Matica broji 65 članova. Prva predsjednica bila je Marta Uremović, sve do 1999.g. Od tada predsjednica je Miroslava Gržinić, osim od 2007-2009. g. kada je to bio Slavko Pavlović.

MS Rijeka osim njegovanja slovačke kulture, jezika, narodnih običaja, brine i za organizaciju stručnih skupova, izložbi, promociju knjiga, obilježavanje slovačkih državnih praznika i obljetnica slovačkih književnika i dr.
Uključuje se i inicira kulturnu suradnju između Republike Slovačke i Hrvatske, surađuje s folklornim skupinama iz Slovačke. Istovremeno se zauzima za odlazak i nastup hrvatskih skupina u Slovačkoj.
MS Rijeka, iako je brojčano najmanja i najudaljenija od sjedišta Saveza Slovaka u Našicama, ponosna je na svoj rad i promidžbu Slovačke i slovačke kulture u RH.
Bila je organizator i domaćin velikih manifestacija Saveza Slovaka, kao što su:
- dječja smotra slovačkog folklora u RH,
- dva puta smotra slovačkog folklora u RH,
- festivala slovačkih pjesama Keď sa ruža rozvíjala                                                     
Već tradicionalno u Rijeci prigodom obilježavanja slovačkog državnog praznika Dana ustava SR organizira Dane slovačke kulture na kojima osim pjesme i plesa, umjetnika, predstavlja i tradicionalne slovačke suvenire i slovačku kuhinju.

Folklorna skupina Slovenka, voditeljice: Rekić-Grolmusova i Vuković Jarmila
Pjevačka skupina Slovenka, voditeljica: Melita Bahnik
 
Aktivno djeluju i predstavljaju MS na smotrama Saveza Slovaka u RH, Etno smotri Grada Rijeke, na manifestacijama u PGŽ i na festivalima u Slovačkoj, Mađarskoj, Italiji i Srbiji, Francuskoj. MS Rijeka surađuje s udrugom Zametski koren.
MS Rijeka i MS Markovac predstavljali su Slovake iz RH na etno-gastro manifestaciji Dolnozemskí Slováci u Bratislavi.
MS Rijeka je suorganizator postavljanja spomen ploče slovačkom novinaru i prozaiku Svetozaru Hurbanu Vajanskom u Volosku, koji je 1905. godine sudjelovao na Kongresu slavenskih novinara.
Organizirala je promocije knjiga Kamile Strelkove-Kankove, Stanislava Stolarika, Kvetoslave Kučerove, Jana Jankoviča, Miroslava Gavrana, Mariana Mrvu, Školske knjige Zagreb, Saveza Slovaka i svojih članova, Rekić-Mataija, Hriešik, Gržinić.
Organizirala je koncerte umjetnika iz Slovačke, Ivana Ožvata, Vladimira Dobrika, Veronike Dobrikove, Lenke Hartlove i koncert Pjesmom i plesom u EU.
Likovna i foto skupina organizirala je izložbe umjetnika iz Slovačke: I.Lackoviča, M.Meduza, Jantoškovej, Vanousovej, Fajnorovej, Matice slovačke i Žilinskog muzea, iz Srbije-Kuharikova i Josipovca –Kontrast, domaćih članova, Šepić, Provči, Čulinović, Turčan, Gržinić i dr.
MS Rijeka surađuje s brojnim folklornim društvima iz Slovačke: Bystričan, Senior-Oravan, Košovan, Orava, Jedlovina, Dubina, Maguranka, te sa mažoretkinjama, ali ugostila je i mnogo drugih skupina. Isto tako pomaže u odlasku hrvatskih skupina u Slovačku kao što su Sloga, Kornić, Kraljevica.
U Rijeci su se, u organizaciji Matice Slovačke, predstavile i slovačke kazališne skupine iz Iloka, Erdevika, Velične, Brezna, Totkomloša.
Organizira tečajeve slovačkog jezika za odrasle i za djecu.
Sudjeluje na tribinama i seminarima za nacionalne manjine, koje organizira Grad Rijeka, PGŽ ili Savjet za nacionalne manjine RH .
Surađuje s krovnom institucijom Maticom Slovačkom iz SR, čiji je i član, Uredom za iseljene Slovake u Bratislavi i Veleposlanstvom u Zagrebu, kao i sa svim institucijama koje su prepoznale naš rad i inicijativu predstavljanja slovačke kulture i upoznavanja dvaju naroda.
U našim redovima aktivno rade i sudjeluju u raznim manifestacijama i članovi koji nisu Slovaci, i u rad se uključuju cijele obitelji i bračni drugovi.
Svima za to velika hvala.
 
Miroslava Gržinić, predsjednica