Zväz Slovákov

Brace Radica 68, Nasice.
Pracovný čas: Pondelok - piatok
07:30 - 15:30 hodiny.

Správy

O ZväzuO nás krátko

Slovenská menšina v Chorvátsku sa formovala v rámci sťahovania obyvateľstva z preľudnených severných krajov Uhorska, z územia dnešného Slovenska do južných oblastí habsburskej monarchie. Slováci zväčša osídľovali priestor medzi riekami Drávou a Sávou, nazývaný Slavónia. Sťahovanie Slovákov do Chorvátska prebiehalo v dlhšom časovom úseku.

- pokračovať v čítaní -

Matice Naše matice

  • Zagreb

  • Rijeka

  • Osijek

  • Ilok

  • Rados

  • Jaksic

  • Soljani

  • Miljevci

Naše ďalšie matice

PrameňKultúrne a spoločenské noviny Slováci v Chorvátsku

Redakcie: Mirko Vavra dipl. ing, dr. sc. Sandra Kralj Vukšić, Branka Baksa, Miroslava Gržinić, Josip Krajči dipl. oec, Pavel Treger prof.

Korektory: Martin Mach mag. prevođenja, mons. Peter F. 'Rius Jílek, mag. Tatjana Buha.

Grafické-technická úprava: TISAK d.o.o. Našice.

Redakcia a vydavateľ: Savez Europa - Udruženje Slovaka, Braće Radića 68 (PP 39), 31500 Našice.

Telefon / fax: +385 (0) 31613433

E-mail: pramenredakcija@yahoo.com

Prameň je spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu Chorvátskej republiky prostredníctvom Rady pre národnostné menšiny Chorvátska za rok 2015.

vydané Zväzu Slovákov v spolupráci so Slovenským Kultúrnom strediskom Našice.

Niektoré články vyjadrujú osobné názory a názory autorov a nemusia nutne v súlade s názormi a postojmi redakčnej rady a vydavateľa. Redakcie si vyhradzuje právo na zmeny v texte alebo časti textu.

Vydávania

Matica Slovačka / Savez Slovaka 1992 -2012. Autor: Andrija Kuric, prof. Godina izdanja knjige 2012.

Matica Slovačka / Savez Slovaka 1992 -2012

Slovaci u Radošu i slovenska škola u Radošu Autori: Andrija Kuric, prof. Jarmila Mudroch. Godina izdanja 2011.

Slovaci u Radošu i slovenska škola u Radošu

Slovaci u Miljevcima 1835 - 2010 Autori: Emil Dorčak, ing. Andrija Kuric, prof. Godina izdanja 2010.

Slovaci u Miljevcima 1835 - 2010
Viac

Správy Sledovať najnovší vývoj súvisiace Zväz

JAVNI NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJA STUDENTIMA SLOVAČKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI NA FILOZOFSKOM FAKULTETU SVEUČILIŠTA U ZAGREBU U REDOVITOM STATUSU ZA AKADEMSKU GODINU 2024./2025.

JAVNI NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJA STU…


Savez Slovaka raspisuje Javni natječaj z…

POZIV NA DOSTAVU PONUDA za predmet nabave radova: IZVANEDNO ODRŽAVANJE OBJEKTA - KULTURNO - EDUKATIVNI CENTAR SLOVAKA U OREBIĆU Evidencijski broj nabave: 1.1/2023

POZIV NA DOSTAVU PONUDA za predmet nabav…


POZIV NA DOSTAVU PONUDA za predmet nabav…

30. OBLJETNICA LIKOVNE GRUPE KONTRAST
SLOVAČKI BOŽIĆNI OBIČAJI, TRADICIJE I KOLEDE - OSIJEK
Dalšie novinky

Zväz Slovákov Chorvátsky

Brace Radica 68, Nasice, Chorvátska republika.