MATICA SLOVENSKÁ JELISAVEC

Jána Žiška 3 , Jelisavec
Kultúrne centrum Slovákov v Jelisavci
31 225 Našická Breznica
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
 
Predseda Danijel Kubala
Mob. 099 191 2335
e-mail: kTáto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
 
Podpredseda: Vlado Hulak
mob: 098 314 394
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Tajomníčka: Antonela Topolovec
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
 
Miestny výbor MS v RCH - pobočka Jelisavec, založená je 1993. roku, pod týmto názvom. Zástupca predsedu Matice slovenskej Jelisavec je Vilko Hulak 031/ 605 - 225
Prví členovia Zakladajucého výboru pri založení MS v RCH v Jelisavci boli: Branko Kraljik, Ivica Rilko, Ivo Komak, Kata Kađera, Branka Kandžera. Osnivači su Matice slovačke u Jelisavcu: Vilko Hulak, Tomislav Rajković i Tihomir Mohila, a prvo vodstvo Matice uz njih čine: Ružica Vinčak, Kata Kanđera, Branka Kandžera, Ivan Funjak, Branko Kraljik, Drago Kanđera, Oton Kukučka i Slavko Šmehil.
MS pôsobí v rámci Zväzu Slovákov a svoju aktivitu realizuje pôsobením KUS-u Ivan Brník- Slovák z Jelisavca.
Zakladaním MS v Jelisavci,jestvujúci slovenský kultúrno-umelecký spolok dostáva ešte jednu väčšiu, vážnejšiu podporu a dokazuje, že roky usilovnej práce vytvorili prajné podmienky a posmelili občanov, aby práve prostredníctvom Matice slovenskej i oni dali svoj prínos k ďalšiemu pokroku a rozvoju svojho mesta.
Ináč, samy začiatky kultúrneho rozvoja mesta Jelisavec datujú z dvadsiatych rokov minulého storočia a 1936. roku zjavujú sa i vážne idei folklórneho charakteru - začína sa s nacvičovaním prvých tanečných krokov.
Skrz nadchádzajúcich vojnových rokov, biedy a chudoby, tie pravé začiatky práci na zachovaní, pestovaní a šírení slovenskej kultúry začínajú sa v dávnych päťdesiatich rokoch minulého storočia, keď sa sformoval prvý folklórny spolok, ktorý aktívne pôsobí niekoľko rokov.
Žiaľ, pre finančné problémy a nedostatočnej podpory činnosti, spolok prestáva s pôsobením - no isté je, že sa tieto folklórne snaženia stali základom jedného pozitívneho kultúrneho usmernenia umeleckého spolku, pod názvom "Ivan Brník Slovák" z Jelisavca.
Zakladateľmi tohto spolku boli: Tomislav a Biserka Rajkovićovci, Mišo Králik, Pavo Králik, Stevo Králik, Pavo Belaj, JosipPostolovec, Stevo Brník, Jozo-Buldo Brník, Andrija Hlobík, Jozo Hlobík, Andrija Líška, Jozo Marček, Franjo Krha a iní.
Spolok s prácou začína, keď ide o materiálne veci potrebné pre prácu - iba s jednou harmonikou a jednou tamburou. Takže, porovnávajúc tie dávne časy s dnešnými, spolok má už pravý orchester - disponuje asi tridsiatimi hudobnými inštrumentmi na ktorých hudie a početné vystúpenia sprevádza jedna výnimočne kvalitná tamburášska kapela. Tento spolok od 1993. roku pôsobí v rámci Matice slovenskej a má najviac zásluh o bohatý kultúrny život Slovákov v Jelisavci až po dnešné dni.
140 aktívnych členov - koľko dnes spolok počíta - podelené je do troch folklórnych skupín (detská, stredná a staršia), ďalej - sú tu dve spevácke skupiny, jedna hudobná skupina (tamburášska) a cirkevný orchester so speváckym zborom.
Cirkevný orchester so speváckym zborom, založený bol 1988. roku a vystupuje pri všetkých dôležitejších sviatočných omšiach počas celého roku - a to nielen v miestnom kostole Sv. Alžbety, ale i v iných mestách RCH ako i v zahraničí.
Začiatky vystúpení a stykov s inými folklórnymi spolkami
Jedným z významnejších zahraničných vystúpení tohto druhu, spolok uskutočnil 1994. roku v Švajčiarsku, keď na pozvanie katolíckej misie zo St. Galena, bola uskutočnená hudobná svätá omša, po čom nasledovalo celovečerné folklórne vystúpenie vo Fišentali, Jone, Apenzelli, Buksi a St. Gallene. Toho istého roku, spolok nadväzuje podobné styky s katolíckou misiou z Mníchova v Nemecku. Svojimi folklórnymi atraktívnymi vystúpeniami, tento jelisavecký spolok známy je v celom Chorvátsku. Z početných vystúpení, potrebné je vyčleniť tie najvýznamnejšie vystúpenia, ktoré sa uskutočnili na týchto podujatiach: Vinkovecké jesene, Đakovački vezovi, ako i dva razy - vystúpenie na Medzinárodnej folklórnej prehliadke v Záhrebe - 1996. a 2003. roku, kde jelisavecký spolok vo svojej choreografii sprostredkoval starý slovenský zvyk - slovenskú jelisaveckú svadbu.
A práve s týmto zvykom - starou jelisaveckou svadbou, spolok v 1978. roku vystúpil na Detve v Slovenskej Republike na tzv. Podpolianskych slávnostiach. Na týchto slávnostiach, v meste Detva, spolok vystupoval 6 krát a poslednýkrát to bolo v roku 2003, keď sa predstavili choreografiou "Hnala husi". Na Slovensku, okrem na Detve, spolok vystupoval i v Senici, Trnave, Piešťanoch, Seneci, Pezinku, Galante, Modrej, Bratislave, Banskej Bystrici, Brezínách, Čiernom Balogu, Martine, Starej Bystrici, Radôstke atď. Svojimi tancami, spolok sa predstavil i v Českej Republike a v Poľsku.Spolok taktiež účinkuje na všetkých podujatiach, ktoré poriada Zväz Slovákov v RCH a v predchádzajúcich rokoch atraktívnymi tancami sa predstavili i v početných mestách v RCH: Starých Jankovciach, Čepine, Lipovľanoch, Našiciach, Novej Gradiške, Osijeku, Virovitici, Darde, Ludbregu, Vrovci, Jakšići, Novej Bukovici, Záhrebe, Rijeke a v iných mestách.Predvedením slovenského zvyku - starej slovenskej svadby, 06. 04. 2006. r. vo Varaždine spolok vystúpil v rámci otvorenia výstavy "Tradičná slovenská svadba na Dolnej zemi", autorky mgr. Jarmily Gerbocovej.
Členky ženskej vokálnej skupiny KUS-u Ivan Brník Slovák v 2004. roku predstavili sa so svojimi pôvodnými jelisaveckými piesňami na podujatí "World music festival Nebo", ktoré sa uskutočnilo v koncertnej sále Vatroslav Lisinski v Záhrebe a svojím prednesením oduševnili obecenstvo a zaznamenali veľký úspech.
Výstavba "Kultúrneho centra Slovákov"v Jelisavci
KUS Ivan Brník Slovák napriek svojej dlhodobej usilovnej práce na zachovaní, pestovaní a šírení slovenskej kultúry, zvykov a tradície, napriek tomu, že na uvedenom pracoval takmer 40 rokov, vlastné miestnosti pre svoju činnosť nemal a skúšky sa uskutočňovali v stiesnenom a neadekvátnom priestore.
Ďakujúc veľkej úpornosti, úsiliu a entuziazmu svojich členov - spolku sa nielen, že sa podarilo udržať celé tie roky, ale i prerásť na jeden stabilný a nanajvýš atraktívny slovenský spolok, ktorý svojou piesňou a tancom zožal úspech a získal sympatie početných milovníkov do folklóru.
Členovia MS Jelisavec, ako i KUS svoje schôdze v posledných rokoch uskutočňovali v jednej miestnosti miestneho kostola. Na čele každého z týchto združení či spolkov je predseda, ktorý spolu s Výkonným a Dozorným výborom spravuje spolkom.
Práca Spolku ako i Matice, uskutočňuje sa podľa plánu a programu práce, ktorého prináša Výkonný výbor na čele s predsedom a potom sa vykladá a schvaľuje na výročných Zhromaždeniach na ktorých sa - po už ustálenom pravidle - zoskupuje veľký počet občanov.
Predseda Matice Vilko Hulak na tejto funkcii je už tretí rok zaradom, taktiež ako i predseda a choreograf KUS -u Željko Brník.
Práve skrz neadekvátneho priestoru pre prácu Matice a Spolku a záležaní na tom, aby konečne i mesto Jelisavec dostalo jeden objekt kultúrneho významu - ako pre slovenskú národnostnú menšinu, tak i pre všetkých ostatných občanov Jelisavc a ďakujúc kvalitne zvolenému vedeniu na výročných zhromaždeniach - v 2001. roku vyšlo sa s ideou výstavby vlastného objektu pod názvom "Kultúrne centrum Slovákov" v Jelisavci.
V mandáte novozvolených výkonných a dozorných výborov, ktoré zlatými písmenami budú vpísa0í do dejín Jelisavca - táto idea sa úspešne i realizovala.
Vo Výkonnom výbore MS boli: Vilko Hulak, Slavko Hulak, Željko Brník, Vlado Hulak, Franjo Kanđera, Danica Kraljik, Andrej Kubala, Tomislav Rajković, Tomislav Habel, Pavao Krištof a Josip Mohila. V Dozornom výbore boli: Vlado Kraljik, Danica Brník a Željko Lukačić. Členovia Výkonného výboru KUS-u Ivan Brník Slovák, Jelisavec ktorí sa zúčastnili počas počas výstavby Kultúrneho centra Slovákov boli: Željko Brník, Slavko Hulak, Franjo Kanđera, Josip Mohila, Vilko Hulak, Mirko Brník, Andrej Kubala, Vlado Hulak, Mirko Kuric, Mario Špek a Tomislav Rajković. Dozorný výbor činili: Danica Kraljik, Sanja Hulak, Danica brník, Vlado Kraljik a Kristijan Zavada.
Keď sa prijalo rozhodnutie, že sa pristúpi k budovaniu vlastného objektu, mnohí boli skepticky naladení, keď šlo o to ako sa to v skutočnosti zrealizuje. No, už v 2001. roku, MS a KUS z vlastných finančných prostriedkov vybavili všetku potrebnú dokumentáciu - vrátane stavebné a lokalitné povolenie. 20.02.2002. začína sa s prácou na objekte a už 07. 05. 2004. roku v novovybudovanej budove Kultúrneho centra Slovákov bola uskutočnená slávnosť v príležitosti ukončenia prác. Výstavbu tohto objektu vo veľkej miere finančne pomohli: Mesto Našice, Osijecko-baraňská župa, Vláda RCH - Úrad pre národnostné menšiny a Vláda Slovenskej Republiky. Sponzormi výstavby tohto objektu boli taktiež: Miestny výbor Jelisavca, NEXE skupina, podnik "Scating" a súkromná firma "Donatransporti" - Jelisavec.
Veľkým úsilím predsedu MS Vilka Hulaka, predsedu KUS-u Željka Brníka a inžiniera Franju Kanđeru, občania Jelisavca dostali jeden objekt od veľmi veľkého významu pre kultúru samého mesta Jelisavci. Okrem MS a KUS-u svoje miestnosti pre prácu tu majú i Rada slovenskej národnostnej menšiny Osijecko-baraňskej župy, ako i Rada slovenskej národnostnej menšiny Mesta Našice. Objekt bude k dispozícii všetkým združeniam v meste, a bude i miestom kde sa budú konať početné kultúrne diania v realizácii jelisaveckej základnej školy.
Vystúpenia, návštevy, uhostenia a spolupráca s rôznymi ustanovizňami a spolkami
Matica slovenská bola v 2006. roku hostiteľkou 12. Detskej slovenskej folklórnej prehliadky v RCH, ktorá bola uskutočnená v novo -vybudovanom objekte. Javisko tohto objektu vyskúšalo i niekoľko folklórnych skupín zo Slovenska a MS Jelisavec, pod záštitou Vlády RCH - Úradu pre národnostné menšiny, každého roku v auguste, bude organizátorom vlastnej manifestácie "Dni Slovákov v Jelisavci - Korbáčikový večer" o ktorú je ohromný záujem - tak Slovákov občanov Jelisavca, ako i ostatných milovníkov tejto pochúťky, ale i dobrej zábavy a kvalitného folklóru. Matica slovenská okrem spolupráce s republikovými orgánmi - a najviac s Úradom pre národnostné menšiny v RCH udržuje styky a spolupracuje i s inými organizáciami a ustanovizňami v RCH. Výnimočnú spoluprácu Matica a KUS majú s kysuckým krajom v Republike Slovensko, odkiaľ sa driev 120 rokov prisťahovali Jelisavčania. Osobitne sa takáto dobrá spolupráca vzťahuje na mestá Stará a Nová Bystrica, Radôstka a Klubín. Takmer každého roku členovia Matice a KUS ako i občania Jelisavca odchádzajú k svojim priateľom a rodákom do týchto miest na Slovensku s ktorými sú už dlhý rad rokov spätí. My sa taktiež tešíme každému ich príchodu k nám, do Jelisavca.
MS vo svojom pláne pre nasledovné obdobie plánuje výstavbu letného javiska s amfiteátrom, spolu s vedľajšími obsahmi, čím sa priestor "Kultúrneho centra Slovákov" stane jedným kompaktným celkom a MS a KUS úctyhodnými nositeľmi slovenskej kultúry, zvykov a tradície - a to nie iba pre Jelisavec, nie iba pre našický kraj, ale i keď ide o slovenskú kultúru na úrovni celého Chorvátska.

Željko Brnjik