MATICA SLOVENSKÁ JOSIPOVEC PUNITOVSKÝ

 

Sídlo: 

Štrosmajerova 5, 31424 Josipovac Punitovački

tel./fax: 00385/31 861 314

web: http://www.msjosipovac.hr/

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Predsedníčka: Rozalija Kukučka

mob: 091 509 19 16

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Podpredseda: Adam Konjušak

mob. 091 755 4846

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Tajomníčka: Anita Smoljo

mob.: 091 989 4846

e-mail:Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Členovia výkoneho výboru:

Anica Popopović, Višnja Kmet, Dalibor Funjak, Kata Kuric, Adam Konjušak, Zrinka Pajeska, Anamarija Batorek, Marijan Batorek, Rozalija Kukučka

 

Dozorná rada: 

Štefanija Kanisek (predsedníčka), Samanta Kuric, Suzana Batorek

Matica slovenská Josipovac (ďalej v texte MS Josipovac) pôsobí od 23. januára 1994, založená bola necelé dva roky po založení Zväzu Slovákov (14. jún 1992).

Zakladatelia MS Josipovac: Josip Kvasnovski, Pavo Hulak, Stjepan Kanisek, Martin Mihalina, Đuro Mihalina, Josip Komar, Andrija Kocur, Pavo Gavljak, Stjepan Pastva a Pavao Kvasnovski.

MS Josipovac  sa zápisom do súdneho registra  30. marca 1998 stala právnickým subjektom.  Svoje pôsobenie smeruje na ochranu kultúrnej identity, umeleckej tvorivosti, rozvoj národného  povedomia, rozvoj multikultúrnej spoločnosti  a budovanie medzinárodných vzťahov.

Záslužný prístup v zachovávaní kultúrneho dedičstva sa odzrkadľuje v dlhodobom angažovaní sa jednotlivcov, najmä vo vedení združenia. Počas dvadsiatich rokov pôsobenia MS Josipovac mala len dvoch predsedov - Pavela Kvasnovskeho (1994 - 2002) a Zdenka Komar (2002 - 2014).

Činnosť MS Josipovac je prínosom aj v zariaďovaní interiéru a exteriéru základnej školy Josip Kozarac Josipovac, a to iniciovaním a inštaláciami pomníkov a sôch:

  • busta Josipa Jurja Strossmayera
  • súsošie na dubovom kmeni „Príchod Slovákov do Josipovca“
  • socha Juraja Jánošíka  vyrobená z orechového dreva
  • busta farára Andrija Šuljakova – práca josipovskej akademickej sochárky  Katariny Kuric

Folklórne skupiny MS JOSIPOVAC pôsobia v rámci SKUS-u Bratia Banas, celkovo máme tri  skupiny:

  • najmladšia a stredná detská tanečná skupina
  • dospelá tanečná skupina
  • spevácka  a hudobná skupina

Svoj program prezentujú vystupovaním na prehliadkach folklóru v Chorvátsku, ale aj v susediacich štátoch:  v Maďarsku, Srbsku, Bosne a Hercegovine, Slovinsku, a srdcu najmilšom  Slovensku.

Scénický program obsahuje obyčajové pásma, ktoré sa v obradných zvykoch vyskytujú aj v súčasnosti. 

Najmladšia detská tanečná skupina je najpočetnejšia, tvorí ju okolo 60 detí vo veku od 4 do 15 rokov. Vedúce najmladšej detskej tanečnej skupiny sú Zrinka Pajeska a Štefanija Kanisek. Vedúca strednej detskej tanečnej skupiny je Anamarija Batorek.

Dvadsaťčlennú dospelú tanečnú skupinu (tanečníkov  vo veku od 16 do 30 rokov), ktorá má vo svojom repertoári autentické josipovské tance ako aj tance rozličných slovenských regiónov, vedie Marijan Batorek.

  • Dospelú tanečnú skupinu na vystúpeniach sprevádza šesťčlenná hudobná tamburášska skupina.

Spevácka ženská skupina zoskupuje 15  mladých žien, ktoré predvádzajú piesne prevažne autochtóne a repertoár potom dopĺňajú slovenskými a chorvátskymi ľudovými.

Umelecká, výtvarná a sochárska skupina MS Josipovac

V MS Josipovac od začiatku pôsobí  umelecká, výtvarná a sochárska skupina„Kontrast“. Okolo 15 aktívnych členov vedie Anica Popović, a medzi mladými umelcami sú aj traja akademicky vzdelaní výtvarníci a sochári, na čo sme zvlášť hrdí.

Práce tejto skupiny sú  pravidelne vystavované na výtvarných a sochárskych sympóziách v Chorvátsku a vo svete a nezriedka bývajú oceňované a získavajú uznania. 

Jeden z významných projektov tejto sekcie pre obec Josipovac je maľovanie skla na oknách v miestnom kostole Sv. Mihaela Arkandela.

Tradičná skupina je najmladšia skupina, pod vedením Kate Kuric. 

MS Josipovac kontinuálne informuje o svojej činnosti prostredníctvom časopisu Prameň, ale vo vydavateľstve Slovákov v Chorvátsku vyšli aj publikácie:  „Josipovac, slovačko selo u Đakovštini“, „40 godina SKUD-a Braća Banas“,  „ Slovník oravsko-kysuckého nárečia Slovákov v Chorvátsku“, a v procese prípravy  je monografia o Josipovci.

V spolupráci s tímom Chorvátskej rádiotelevízie  MS Josipovac nahrala niekoľko dokumentárnych príspevkov o podobách kultúrneho života a obyčají Slovákov z Josipovca.   

MS Josipovac  bola iniciátorom festivalu „ Keď' sa ruža rozvíjala“, v rámci ktorého sa každoročne koná prednes slovenských ľudových piesní.

Matica slovenská Josipovac svojim pôsobením a najmä pestovaním slovenského folklórneho dedičstva nadväzuje na bohatú ľudovú tradíciu, ktorú prezentuje v rámci programov, a tak

prispieva k uchovaniu kultúrneho dedičstva Slovákov nie len v Josipovci, ale aj v Chorvátsku. Úspešnou prezentáciou tanečných, speváckych a hudobných útvarov MS Josipovac  získava sympatie a priateľstvo, ako v Chorvátsku, tak aj  na Slovensku.