MATICA SLOVENSKÁ MARKOVEC NAŠICKÝ

Kontakt:

Matica slovenská v Markovci Našickom
SKUS „Franjo Strapač“ Markovec Našický
Željeznička 2a, Markovec Našický
31 500 Našice, Chorvátsko
Tel./fax: 00385 (0)31 699 023
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
www.ms-markovac.hr

Predsedníčka MS: Branka Baksa
Podpredseda MS: Mario Dudjak
Tajomníčka MS: Tatjana Seničanin
Pokladníčka MS: Helena Gašo

Predsedníčka SKUS: Vesna Budoš
Podpredseda SKUS: Mirko Kubaša
Tajomníčka SKUS: Vesna Pulić
Pokladníčka SKUS:Helena Gašo

História založenia

SKUS „Fraňo Strapač“ Markovec Našický

Slovenský kultúrno-umelecký spolok „Fraňo Strapač“ bol založený na návrh Miry a Julky Zavadových, Vesny Krištofikovej a prvej choreografky Slavice Ćutekovej. Ich ideu podporili aj ostatní spoluobčania (Josip Belak, Miroslav Kanis, Slavko a Marija Jantošikovci, Ivan Podmanicki a Ivan Hovanjec). V roku 1973 spolok začína s pôsobením, a to nacvičovaním slavónskej choreografie, a potom aj slovenských tancov. Spolok bol oficiálne, na veľkú radosť markovských občanov, registrovaný 6. marca 1975 pod názvom FS "Slováci" (podľa návrhu Stjepana Zuzjaka). V roku 1979 zmenil názov na FS "Franjo Strapač" (podľa návrhu Ivana Podmanického). Fraňo Strapač (†11.2.1945 Trenkovo) bol prvým markovským antifašistickým bojovníkom a partizánom, príslušníkom česko-slovenského bataliónu "Ján Žižka z Trocnova". Prvým dlhodobým predsedom Spolku a vedúcim hudobnej skupiny bol Slavko Jantošík (†1983), ktorý spolu s Ivicom Kubašom inicioval vznik ženskej speváckej skupiny. Na výročnom zhromaždení vo februári 1992 vtedajší KUS "Franjo Strapač" prichádza s rozhodnutím, ktorým si dáva za úlohu založiť pobočku MS v rámci formovania MS v Chorvátsku, čo sa neskôr aj uskutočnilo. Začiatkom apríla na schôdzi Zväzu Čechov a Slovákov slovenské spolky vyjadrili svoju žiadosť, aby vystúpili a KUS "Franjo Strapač" už 21. apríla prináša i také rozhodnutie.

Matica slovenská Markovec Našický

Zakladateľské zhromaždenie Pobočky MS v Markovci Našickom sa uskutočnilo 18. júna 1993 v priestoroch Dobrovoľného hasičského spolku za prítomnosti 123 občanov, a úvodným slovom ju otvorila už pred tým zvolená zástupkyňa predsedu MS v Chorvátskej republike, neskôr aj predsedníčka MS v Markovci, Štefica Javorčeková. Koncom augusta 1997 bol založený aj Výbor mladých matičiarov, ktorý v roku 1999 organizoval oslavu jubilea - 120 rokov od prisťahovania Slovákov do Markovca Našického.

Od učebne do Drevenice

Miestnosti, v ktorých sa cvičilo sa časom obmieňali - od školskej učebne, hasičského domu, hostinca až po dnešné spoločenské miestnosti, ktoré Združeniu daroval futbalový klub. V roku 1997 členovia spolku svojou dobrovoľnou prácou a sponzorovaným materiálom vybudovali prvé letné javisko. V roku 2006 bola vypracovaná dlážka z dosák pre tanečné pódium, postavená strecha nad jestvujúce letné javisko a pripravené boli aj dosky pre obkladanie dvojdielnej strechy. Významným dňom pre všetkých folkloristov bol 29. apríl 2007 – otvorenie „Drevenice“ – kultúrneho domu Slovákov v Markovci, ktorého budovanie finančne podporili Rada pre národnostné menšiny Chorvátskej republiky, Zväz Slovákov, Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí Bratislava, mesto Našice a primátor Krešimir Žagar, vtedajšia zástupkyňa českej a slovenskej menšiny Zdenka Čuhnilová, ako aj početní podporovatelia.

Pôsobenie

Slovenská kultúra, jazyk, piesne, tanec a zvyky sa dodnes pestujú väčšinou prácou folklórneho spolku a to cez spevácku, hudobnú, tradično-divadelnú a tri tanečné skupiny, ktoré usilovné cvičia a pracujú počas celého roka. Tanečný repertoár súboru predstavuje okolo 70 choreografií a detských hier, ako aj 60 piesní. SKUS „Franjo Strapač“ je spolok s prvými fujaristami v Chorvátsku – prvý bol prof. Ivan Krajačić, v jeho stopách pokračoval Mario Čik a potom aj Tatjana Seničaninová (Buhová). So speváckou skupinou nacvičovali Božica Tankosićová, Margita Žagarová, a v posledných rokoch Nada Berešová, hudobnú skupinu viedol Slavko Jantošik, Mirko Kelemen, Josip Ivanek, Aleksandar Dokić a Goran Brkanić. V uplynulých 45 rokoch aktívne pracovalo a dosiahlo pozoruhodné výsledky asi 1000 členov. Združenie zaznamenalo viac ako 1200 najrozličnejších aktivít, okrem tanečných a hudobných vystúpení, aj výstavy, prezentácie zvykov počas sviatkov, stretnutia…

Od roku 2001 sa začiatkom septembra konajú aj veľmi populárne a výnimočne dobre navštevované Večery polesňakov, ktorými sa vedľa slovenského tanca a piesní propaguje aj slovenská kuchyňa. Tradičné tímy, ktoré sa zúčastňujú sú: Tlačenica, Slepé črevo, Korále, Cipovičky, Zemiaky, Nočné neviniatka, Lenijašky, Ljeskovica a iný. Každý rok upečú do 4500 polesňakov. Starostlivo sa chránia a archivujú všetky textové a obrazné materiály, čomu sa najviac venovala Vesna Baksová, autorka dvoch publikácii, keď v roku 2002 bola vydaná brožúrka "O spôsobe života a zvykoch Slovákov prisťahovaných v Markovec Našický" a v roku 2003 monografia "30 rokov práce Slovenského kultúrno-umeleckého združenia "Franjo Strapač" z Markovca Našického". Nahrané boli aj tri hudobné CD: Oj, mamičko, Kamarátka moja a Cez Markovec… V období od 28. mája do 1. júna 2003 bolo veľmi bohatým a úspešným programom oslávené 30. výročie od založenia združenia. Uskutočnilo sa podujatie pod názvom "Rozprávka o folkloristoch", výstava pod názvom "Všetky naše kroje" a folklórny večer. V tom istom roku Osijecko-baranjská župa udelila združeniu Odmenu v oblasti kultúry, ako uznanie pre výnimočné úspechy a umelecké dosahy v zachovaní a propagovaní kultúrneho dedičstva. V roku 2018 oslávili 25. výročie Matice a 45. výročie spolku „Franjo Strapač“ Markovec.

Cestovania a návštevy

Okrem toho, že v Markovci organizujú rôzne kultúrne udalosti a často sú hostiteľmi početných priateľov z mnohých spolkov, slovenskú kultúru markovskí Slováci rozširujú po celom Chorvátsku a upevňujú ju cez spoluprácu s inými slovenskými spolkami zo Slovenska a zo zahraničia. Mnohokrát navštívili Slovensko (iba na Folklórnych slávnostiach pod Poľanou v Detve až jedenásťkrát) a taktiež boli v Českej republike, Rumunsku, Vojvodine, v Poľsku, Macedónsku a Čiernej Hore. Každý rok hostia priateľov a hostí z Chorvátska a zo zahraničia. Časté cestovanie umožňuje mladým ľuďom spoznávanie vlasti, rozširovanie vlastných horizontov, zveľadenie všeobecnej kultúry a spoznávanie množstva nových známych, z ktorých sa mnohí stanú i trvalými priateľmi.

Spolupráca

Markovčania zachovávajú osobitné priateľstvo s FS "Drevár" z Krásna nad Kysucou, jedného z miest odkiaľ Slováci prišli do Markovca. MS Markovec Našický má dobre rozvinutú spoluprácu so Zväzom Slovákov v Chorvátsku, ostatnými Maticami slovenskými, Radou pre národnostné menšiny v Chorvátsku, Veľvyslanectvom Slovenskej republiky v Chorvátsku, Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí Bratislava, Slovenským kultúrnym centrom Našice, mestom Našice ako aj s Mestskou radou a inými krajanskými kultúrnymi inštitúciami. Úspešnú spoluprácu udržiavajú aj s inými združeniami v dedine, osobitne s Dobrovoľným hasičským združením, cirkevným speváckym súborom Župy sv. Marka, Futbalovým klubom "Željezničar" a Radou miestneho výboru Markovec. Takisto pravidelne spolupracujú s redakciou časopisu "Prameň", redakciou relácie v slovenskom jazyku Kvapka slovenského života a Rádiom Našice.

Vedenie dnes

Predsedníčkou Matice slovenskej v Markovci je Branka Baksová, ktorá je zároveň aj podpredsedníčkou a choreografkou SKUS „Franjo Strapač“, tajomníčkou Zväzu Slovákov a dizajnérkou jeho erbu, po tretíkrát členkou Rady pre národnostné menšiny v Chorvátsku a mestskou radkyňou mesta Našice. Ukončila tri kurzy choreografie na Slovensku (v r. 1983, 1985, a 1986), od roku 1983 sa zaoberá choreografiou. O kvalite jej práce v spolku a Matici svedčia početné ceny a uznania. Spomeňme len niektoré z nich: uznanie za najlepšie scénické predvedenie v roku 2002 na 3. Jánošíkovom dukáte (Rožnov pod Radhoštěm, Česko), plaketa pre dlhodobú prácu a prezentáciu slovenskej kultúrnej tradície v zahraničí v roku 2005 na 40. Folklórnych slávnostiach pod Poľanou (Detva, Slovensko), poďakovanie mesta Našice za zvláštny prínos v kultúre slovenskej národnostnej menšiny v roku 2011. Dobrovoľne vykonávala funkciu a bola prvou poverenou riaditeľkou Slovenského kultúrneho centra v Našiciach, ktoré založil Zväz Slovákov. Dnes Branke v nacvičovaní choreografií pomáhaju Josip Fedor – vedúci detskej a mládežníckej tanečnej skupiny, Mario Ddujak vedúci seniorskej tanečnej skupiny. Vesna Baksa vedúca tradičné skupiny. Podpredsedom MS je Mario Dudjak. Predsedníčka SKUS “Franjo Strapač“  je Vesna Budoš. Pokladničkou SKUS a MS je Helena Gašo. Svojou angažovanosťou a prácou sa k úspešnej realizácii všetkých aktivít a prehliadok pričiňujú aj ostatní členovia Spravujúcich výborov, všetci členovia a rodičia.

Napísala: Vesna Baksová

Upravila: Tatjana Seničaninová