MATICA SLOVENSKÁ MEĎURIČ

Slavonska 68, 44 321 Banova Jaruga
 
Predseda Josip Jozefčik
Slavonska 131, 44 321 Banova Jaruga
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. 
Mob. +385 98 679 314
 
dopredseda Josip Horčička
099 737 8278
 
tajomnik Ivan Vasik
tel. 098 994 6548
e-mail.  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
 
Matica slovenská Meďurić založená bola 1996. roku, na iniciatívu skupiny občanov. Zakladateľmi Matice boli: Josip Jozefčik, Ivan Vasik, Vladimir Mihalčik, Zdenka Uzlová, Josip Feja, Josip Horčička, Josip Domitrović, Josip Bukač, Ivan Lipničan, Ivan Jevak.
Prvé vystúpenia MS Međurič boli vystúpenia speváckej skupiny, ktorá do toho času pôsobila v rámci Česko-slovenskej besedy, pod vedením Josipa Ferenčakovića.
V 1998. roku sa založili folklórne skupiny detí a dospelých a prvou vedúcou bola učiteľka Nevenka Šoufeková. Nasledujúceho roku bola založená hudobná sekcia a pre vedúceho bol zvolený Krunoslav Vasik. Toho istého roku zadovážili si originálne kroje zo Slovenska "gorálsky kroj" z Oravskej oblasti, územia v ktorom svoj pôvod má väčšina Slovákov, ktorých potomkovia žijú v Meďuriči.
Podľa dohody s Českou besedou, Matica slovenská sa stala spolumajiteľkou Národného doma v Međurići a tak si zabezpečila miestnosti na svoju prácu. Zariadením povalových miestností, zabezpečený je priestor pre knižnicu a čitáreň a na uskutočňovanie schôdzí.
Za pomoci priateľov zo Slovenska, z mesta Trstená, dohodnutý je príchod učiteľa folklóru, Gustava Sochana, ktorý už niekoľko rokov prichádza do Meďuriču a učí mladých, ale i dospelých - tance z Oravy. Za vedúcu folklórnych skupín zvolená je Anželika Sládečeková.
Matica slovenská Meďurič je i členom Zväzu KUS-ov mesta Kutiny a predstavovala Kutinu na župných folklórnych prehliadkach. MS Meďurič šíri a pestuje kultúru, zvyky, piesne a tance Slovákov z Oravy. Činnosť MS Meďurič realizuje sa účinkovaním na detských folklórnych prehliadkach, folklórnych prehliadkach (dospelých) Slovákov v RCH, Festivale slovenských piesní "Keď sa ruža rozvíjala", na prehliadkach speváckych skupín Moslaviny - ale i iných prehliadkach, kde sme vystupovali v mene Zväzu Slovákov alebo v mene Zväzu KUS-ov Kutina. Osobitne by sme chceli vyzdvihnúť vystúpenia na "Dožinkových slávnostiach" v meste V. Zdenci, "Zeljeradiji" vo Vidovci, 2. Prehliadke národnostných menšín Západného Slavónska v Okučanoch a vystúpenie v Jasenovci v príležitosti výberu naj-domácej Chorvátska. 
Roku 2006 sa oslávilo 10.-te výročie založenia MS Meďurič a v príležitostnom programe vystúpili obe folklórne skupiny, spevácka skupina a hostia zo Slovenska. Pri tejto príležitosti Josip Jozefčík, Zdenka Uzlová a Ivan Vasik prijali Uznania Zväzu Slovákov pre 10.- ročnú prácu a MS Međurič udelila Ďakovné listiny zakladateľom, členom Výkonného výboru, sponzorom, ale i rodinám a jednotlivcom, ktorí v minulom období viackrát účinkovali v aktivitách MS Meďurič. Povšimnuté vystúpenia MS Meďurič mala i v Slovenskej Republike( Trstená, Vavrečka), a na Medzinárodnom festivale v Oraviciach.
V 1999. roku sme organizovali V. po rade Detskú prehliadku slovenského folklóru v RCH, 2000. roku XVIII. Prehliadku slovenského folklóru v RCH a v 2006. roku - VIII. Festival slovenských piesní v RCH, "Keď sa ruža rozvíjala". Viackrát sme boli domácimi hosťom zo Slovenska: "Kubinčan" a "Orava" z Dolného Kubínu a MS z Trstenej.
Úsilia o vyučovanie slovenského jazyka sa naplnili 2006. roku, lebo sa vo vysunutých triedach v Meďuriči začalo s vyučovaním slovenského jazyka v dvoch oddeleniach s celkovým počtom 18 žiakov. Učiteľkou slovenského jazyka v týchto vysunutých triedach v Meďuriči, ako i v osemročnej základnej škole v Lipovľanoch je Željka Uzlová.
Nové vedúce folklórnych skupín sú: Željka Uzlová pre detskú folklórnu skupinu a Elena Vasik pre folklórnu skupinu dospelých. Hudobný sprievod je v zostave: Mario Večarić (harmonika) a tamburášska kapela KUS-u Banova Jaruga pod vedením Josipa Ferenčakovića, ktorý je zároveň i vedúcim speváckej skupiny. Nesmieme zabudnúť ani na Dychový orchester Českej besedy Meďurič, ktorý sa zúčastnil na I. Festivale slovenských piesní a zúčastňoval sa v programe i pri každom príchode hostí zo Slovenska.
Česká beseda Meďurič a Matica slovenská Meďurič spoločnými snahami odkúpili pozemok v bezprostrednej blízkosti Národného doma, takže sa plánuje dostavba, čiže rozšírenie Národného doma, lebo sa jestvujúci ukázal nepostačujúcim pre čoraz viac aktivít - tak Českej besedy, ako i Matice slovenskej.
Veľký prínos k rozvoju našej Matice dali: Josip Jozefčik (narodený 1964. r. v Meďuriči) a Ivan Vasik (narodený 1950. r. v Meďuriči) - pri organizovaní a vedení Matice, organizovaní prehliadok v Meďuriči, organizovanie zájazdov do Slovenskej Republiky na návštevy matičiarom, spolupráci so Zväzom Slovákov, Zväzom KUS - ov Kutina ako i inými maticami; Željko (narodený 1957. r.) a Zdenka (narodená 1959. r.) Uzloví - ktorí majú veľkú zásluhu na promovaní kultúrnej a folklórnej činnosti, a taktiež sú zaslúžilí i pre vytváranie materiálnych podmienok pre činnosť Matice; Josip Horčička, (narodený 1963. r. v Meďuriči), pri organizovaní prehliadok v Meďuriči ako i pri vytváraní čím lepších podmienok na čoraz kvalitnejšiu prácu Matice slovenskej.
 
Jozef Jozefčík