30. Obljetnica Saveza Slovaka u RH

(0 hlasov)
30. Obljetnica Saveza Slovaka u RH Doporučený

30. výročie Zväzu Slovákov v Chorvátsku

Dňa 11. júna v Našiciach oslávili Slováci v Chorvátsku 30. výročie Zväzu Slovákov. Oslava začala príchodom hostí do sídla Zväzu Slovákov, kde ich privítal predseda Zväzu Mirko Vavra a zamestnankyne Branka Baksová, Antonela Topolovecová a Natalija Murarová. O tradičné slovenské privítanie chlebom a soľou sa postaral krojovaný pár zo Slovenského kultúrno-umeleckého spolku (SKUS) Fraňa Strapača z Markovca Našického, a o hudobné privítanie hudobná skupina SKUS-u Ivana Brníka Slováka z Jelisavca piesňou Slováci, Slováci. Tridsiate výročie vystúpením obohatila spevácka skupina Matice slovenskej v Jurjevci Punitovskom, ktorá zaspievala chorvátsku a slovenskú hymnu.
Vo svojom príhovore predseda Vavra zdôraznil, že Zväz je strešná organizácia v rámci ktorej pôsobí 15 matíc slovenských, zhromažďuje slovenské spolky a inštitúcie, a v roku 2010 založil Slovenské kultúrne centrum v Našiciach, a stará sa o jeho činnosť. Zväz sa podieľa na ochrane a prezentovaní slovenskej kultúry, náboženskej a ľudovej tvorivosti a stará sa o kultúrny amaterizmus (ochotníctvo), prehliadky, vydavateľstvo a informovanie. Slovenský jazyk a kultúra sa vyučujú na 13 základných a dvoch stredných školách. Aktívni členovia Zväzu ročne prezentujú slovenskú kultúru na viac ako 400 rôznych kultúrnych podujatiach vo svojich obciach, mestách, župách, na celoštátnej úrovni a v zahraničí.
K tomuto dôležitému výročiu členom Zväzu Slovákov pri tejto príležitosti zagratulovali: podpredseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Peter Prochácka, prvý podpredseda Matice slovenskej Marek Hanuska, zástupkyňa primátora mesta Našice Manuela Pintarićová, zástupca župana Osijecko-baranjskej župy (OBŽ) a predseda Rady pre národnostné menšiny OBŽ Josip Miletić, veľvyslanec Slovenskej republiky v Záhrebe Peter Susko, riaditeľ Úradu pre ľudské práva a práva národnostných menšín Chorvátskej republiky Alen Tahiri a poslanec za českú a slovenskú národnostnú menšinu v Parlamente Chorvátskej republiky a zástupca predsedu Rady pre národnostné menšiny Chorvátskej republiky Vladimir Bilek. Vzácni hostia zdôraznili veľký význam Slovákov v Chorvátsku v priateľských vzťahoch medzi dvoma štátmi, Chorvátskom a Slovenskom, aktívnu činnosť Zväzu a jeho členiek, ich starostlivosť o kultúru, tradíciu a jazyk a veľmi dobrú spoluprácu.
Na slávnostnom zasadnutí boli prítomní aj predstavitelia slovenských inštitúcií, kultúrno-vzdelávacích ustanovizní a spolkov, ako aj jednotlivci, s ktorými Zväz a matice už dlhé roky úspešne spolupracujú.
V mene Matice slovenskej udelil prvý podpredseda Marek Hanuska bronzové medaily predsedovi Zväzu Slovákov Mirkovi Vavrovi, tajomníčke Zväzu Branke Baksovej a riaditeľke Slovenského kultúrneho centra v Našiciach Sandre Kraljovej Vukšićovej za ich veľký prínos pre slovenskú národnostnú menšinu v Chorvátsku. Taktiež udelili aj medailu Zväzu Slovákov. Pri príležitostí svojho výročia udelil Zväz uznania záslužným jednotlivcom, inštitúciám a spolkom za dlhoročné úsilie, podporu a pomoc v činnosti zachovania a prezentovania kultúry, jazyka, zvykov a národnostnej identity Slovákov v Chorvátsku.
V rámci oslavy 30. výročia bola prezentovaná fotomonografia Naše deti, naša radosť, o ktorej pri tejto príležitosti hovorili redaktori – autori Mirko Vavra a Branka Baksová a dlhoročná spolupracovníčka Zväzu, lektorka pre chorvátsky jazyk Marija Pepelková. Dvojjazyčná fotomonografia skupiny autorov na 160 stranách prináša chronologický prehľad 25. detských prehliadok slovenského folklóru v Chorvátsku od roku 1994 do 2019.
Po slávnostnej schôdzi sa hostia presunuli do výstavného priestoru Slovenského kultúrneho centra v Našiciach kde sa uskutočnila výstava Osobnosti Chorvátov na Slovensku, ktorú pripravilo Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku.
Oslava sa ukončila spoločným občerstvením, ktoré spestrili hudobníci SKUS-u Ivana Brníka Slováka z Jelisavca.

Text: Antonela Topolovecová
Foto: Dragoljub Siljanoski

Napíšte komentár

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.