Logo
Vytlačiť túto stránku

MATICA SLOVENSKÁ ZÁHREB

Šubićeva 20
10 000 Záhreb
tel./fax: 00385 (0)1 652 0553

Predseda: Zlatko Jevak, ml.
mob: +385 98 277 714
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Podpredsedníčka: Alena Bali
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Tajomník: Vladimir Bali
tel: 098 164 4740

Pokladníčka: Ana Đikanović
tel: 098 133 1241

Matica slovenská v Záhrebe

Zakladajúce zhromaždenie Matice slovenskej v Záhrebe (MS v Záhrebe), ako 9. miestneho odboru Matice slovenskej v Chorvátsku so sídlom v Našiciach, sa uskutočnilo 1. decembra 2015 v priestoroch Chorvátsko-izraelského spolku na Vodníkovej ulici v Záhrebe. Zakladateľmi MS v Záhrebe boli Matica slovenská v Chorvátsku a Spolok chorvátsko-slovenského priateľstva v Záhrebe. Do prvého výkonného výboru miestneho odboru MS v Záhrebe boli zvolení: Zlatko Jevák ako predseda a členovia: Zuzana Marčinková, Lidija Puharićová, Kazimír Štúrik, Juraj Demus, Vera Zimová a Lukrecija Vrnogová. Na zhromaždení bol prijatý aj Štatút miestneho odboru Matice slovenskej v Záhrebe.

Chceli by sme najprv spomenúť, že Slováci a Česi sa už od 19. storočia spoločne stretávali v Záhrebe. Spočiatku bolo ich cieľom stretávanie sa krajanov, Čechov a Slovákov kvôli zachovaniu materinského jazyka, obyčají, kultúry, teda išlo predovšetkým o úsilie uchovať si tradičný, im vlastný spôsob života. Spoločne sa organizovali v spoločnostiach pod rôznymi názvami, čo bolo výsledkom spoločného spolunažívania dvoch národov v jednom štáte Československej republike ako štátnom spoločenstve Čechov a Slovákov, ktorá vznikla 1918 roku. Na výročnom zhromaždení v roku 1982 bol prijatý štatút, podľa ktorého sa spolok volal “Česká beseda – Spolek Čechů a Slováků v Zahřebĕ“.

Československý národný dom so sídlom na Šubićevej ulici 20, ktorý na výstavbu Československej školy a spoločenských priestorov, darovalo mesto Záhreb darovacou zmluvou stavebný pozemok v roku 1935, s tým, že budova musela byť postavená v priebehu 2 rokov. Kvôli zozbieraniu finančných prostriedkov založená je akciová spoločnosť Československý národný dom v Záhrebe. Peňažnými darmi prispievali občania českej a slovenskej národnostti v Chorvátsku. Na doplnenie chýbajúcich finančných prostriedkov (cca. 40%) sa získal úver od Zahraničného ústavu Československej republiky. Finančné prostriedky pridelilo niekoľkokrát Ministerstvo osvety a školstva ČSR a Ministerstvo zahraničných vecí ČSR. Budova bola dokončená v marci 1937. Spoločenská a politická situácia v druhej polovici 20. storočia ovplyvnila históriu domu. Najprv je skonfiškovaný štátnou mocou, neskôr daný do nájmu a v roku 1996 v zničenom stave vrátení Českej besede.

MS v Záhrebe bez tradície a skúseností so samostatnou činnosťou, bez priestorov a bez stálej členskej základne sa musela vo svojich začiatkoch orientovať na program, ktorý bolo možné v spomínaných podmienkach realizovať. Ťažisko práce usmernila na organizovanie spomienkových večerov, na ktorých prednáškami a krátkymi referátmi oboznamujeme našich členov s velikánmi slovenských a chorvátskych dejín, ktorí sa vo svojej dobe usilovali a bojovali o zachovanie slovenskej a chorvátskej identity a budovali priateľstvo našich dvoch národov. Pestujeme slovenskú tradíciu, propagujeme našu kultúru a obyčaje prostredníctvom výstav, gastronomickej ponuky, organizujeme študijné pobyty na Slovensko. Naše matičiarske stretnutia väčšinou organizujeme v priestoroch Českej besedy na Šubičovej ulici 20 (v bývalom Československom národnom dome) a v Matici chorvátskej na Strossmayerovom námestí 4 v Záhrebe.  

Najdôležitejšie udalosti:

-         v roku 1997 na Gornjogradskom gymnáziu odhalená je dvojjazyčná pamätná tabuľa

Štefanovi Moysesovi (200. výročie narodenia), záhrebskému profesorovi a prvému predsedovi Matice slovenskej, ktorý bol takmer 20 rokov profesorom na tomto gymnáziu;

-         v roku 2002 pri príležitosti 100. výročia migrácie Slovákov z územia Oravy do

západného Chorvátska v spolupráci s MS Trstená usporiadali sme slávnostnú akadémiu v Trstenej;

-         v roku 2003 v parku mesta Lipik slávnostne je odhalená dvojjazyčná pamätná tabuľa

veľkému slovenskému spisovateľovi Martinovi Kukučínovi (75. výročie úmrtia), ktorý posledné 2 roky svojho života prežil v Lipiku a ako lekár niekoľko rokov pracoval v Selciach na ostrove Brač, kde je na dome, v ktorom pôsobil taktiež odhalená dvojjazyčná pamätná tabuľa v roku 2011;

-         v roku 2005 sme patrične oslávili desiate výročie založenia MS v Záhrebe v divadle

Vidra, kde sa uskutočnilo divadelné predstavenie komédie Prebuď sa Katarína a účinkovali v nej ochotníci z divadla SKUS „Janko Čmelik“ KUS Janko Čmelík zo Starej Pazovy a 4. novembra koncertom slovenských ľudových piesní v podaní Orchestra ľudovej hudby Miroslava Dudíka z Bratislavy ;

-         od roku 2013 sa každoročne podieľame na programe, ktorý organizuje Koordinácia

národnostných menšín mesta Záhreb, ako aj Predstaviteľ slovenskej národnostnej menšiny mesta Záhreb, ktorými sú Deň národnostných menšín mesta Záhreb, Výstava kraslíc národnostných menšín mesta Záhreb

-         od roku 2016 v spolupráci s Predstaviteľom slovenskej národnostnej menšiny mesta

Záhreb pre našich členov sme zorganizovali kurz slovenského jazyka, ktorý vedie profesor fonetiky a slovakistiky a kurz navštevuje 12 uchádzačov.

Vydavateľská činnosť MS v Záhrebe je veľmi rôznorodá a bohatá, pretože sme od svojho založenia do dnes vydali viac ako 10 kníh vo vlastnej réžii a 3 knihy ako spoluvydavatelia. Za zmienku stojí spomenúť najhodnotnejšiu knihu Slováci v Chorvátsku od autorky Doc. PhDr. Kvetoslavy Kučerovej, ktorú sme vydali v roku 2005 v spolupráci s Maticou slovenskou v Martine. Kniha bola vydaná najprv na chorvátskom jazyku a niekoľko mesiacov neskôr vyšla aj v slovenčine. Pri príležitosti desiateho výročia založenia MS v Záhrebe sme v roku 2006 vydali dvojjazyčnú knihu Desiate výročie Matice slovenskej v Záhrebe.

MS v Záhrebe ako jedna zo 16 slovenských matíc spadá pod Zväz Slovákov v Chorvátsku zastrešujúcu organizáciu so sídlom v Našiciach a v kultúrno-spoločenskom časopise Slovákov v Chorvátsku Prameň, ktorý vydáva Zväz Slovákov publikujeme články o našich aktivitách.

MS v Záhrebe od svojho založenia spolupracuje s Veľvyslanectvom Slovenskej republiky v Chorvátsku, Lektorátom slovenského jazyka na Filozofickej fakulte na Záhrebskej univerzity v Záhrebe, Spolkom chorvátsko-slovenského priateľstva Záhreb.

Prijatím Ústavného zákona o právach národnostných menšín v Chorvátsku, príslušníkom národnostných menšín je zaručené právo voliť si členov rád a predstaviteľov národnostných menšín v miestnych a územných samosprávnych jednotkách a tým sa národnostné menšiny podieľajú na verejnom živote i na správe miestnych vecí. V meste Záhreb je od roku 2006 zvolený Predstaviteľ slovenskej národnostnej menšiny mesta Záhreb (Predstaviteľ), s ktorým spoločne organizujeme naše aktivity. V posledných voľbách, ktoré sa uskutočnili dňa 31. mája 2015 za Predstaviteľa bol zvolený Zlatko Jevák, ml.

Dňa 19. januára 2015. roku sa konalo volebné zhromaždenie MS v Záhrebe zvolený je

výkonný odbor v zložení: Alena Bali vo funkcii predsedníčky, Zlatko Jevák vo funkcii podpredsedu a za členov výkonného výboru zvolení sú: Vjerka Pifatová, Zlatko Jevák, ml., Katarína Dragičová, Lidija Breševacová, Željka Hlinková, Juraj Ivandić, Dragutin Ivančić.   Tajomník Predstaviteľa slovenskej národnostnej menšiny mesta Záhreb je Vladimir Bali, ktorý túto funkciu vykonáva už od roku 2006 a tajomníkom MS v Záhrebe je od roku 2013.

Podľa posledného sčítania ľudu v roku 2011 v meste Záhreb žije 207 príslušníkov slovenskej národnostnej menšiny a MS v Záhrebe má v roku 2016 cca 80 členov. Aj keď členstvo v našej Matici tvorí väčšinou staršia generácia aj naďalej pracujeme a angažujeme sa v rôznych oblastiach podľa našich možností. Svojimi aktivitami chceme obyvateľom mesta Záhreb predstaviť Slovensko ako krajinu s bohatou tradíciou a kultúrou, ako krajinu srdečných a pohostinných ľudí.

© 2016 Zväz Slovákov CH. Designed by JDizajn